1. Start
 2. Om Humana
 3. Utbildning och forskning
 4. Forskning och utveckling på Humana

Forskning och utveckling på Humana

Alla har rätt till ett bra liv – ja alla!

Vi på Humana brinner för vår vision och vi vill bidra till att sätta en högre standard i hela omsorgsbranschen.

Vi vill att allt vi gör ska vara evidensbaserat och vi vill ha de bästa medarbetarna som även de brinner för att utvecklas, ställa nya frågor och leta svaren – allt för att utveckla oss själva och branschen med syftet att alla de som får ta del av sociala insatser ska få leva sina bästa liv.

I dagsläget saknas evidens inom stora delar av socialt arbete men vi är fast beslutna att utveckla och utvärdera det vi gör för att skapa evidens inom våra områden.

Forskning avgör vad vi jobbar med, vad vi ska utveckla och hur vi ska göra det.

Forskningsprojekt

Att forskning är viktigt för Humana innebär att vi själva tar ansvar, initierar och finansierar forskningsprojekt samt välkomnar initiativ från universitet, högskolor och andra aktörer som bidrar till evidens.

I dagsläget är Humana involverad i forskning inom följande områden:

 • Inom Connect för personal på hem för vård och boende (HVB) barn och unga pågår en utvärderingsstudie i samarbete mellan Humana, Högskolan i Dalarna och Simon Fraser University i Kanada.
 • Internationellt forskningsprojekt kring e-connect, digitalt Connect: "Reducing risk & promoting Health among Vulnerable teens and their families in Covid 19. Mental Health impact of Covid 19 on Children, Youth and Families" Läs mer här: eConnect Online Länk till annan webbplats.
 • Inom ramen för Humanas arbete med behandlingsmetoden
  Treatment Foster Care Oregon (TFCO) genomförs en uppföljande studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skolnärvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa.
 • B12 är ett KBT-baserat program för ungdomar med kriminell beteendeproblematik, skapat av Bo Buhrman. Namnet, B12, refererar till Brottsförebyggande och 12 sessioner, vilket utgör ett individuellt terapiliknande påverkansprogram med regelbundna hemuppgifter mellan sessionerna. Simon Ezra, industridoktorand vid Uppsala universitet, inkluderar B12 i sin forskning om antisociala ungdomar. Vi har utbildat 70 personer det senaste året, inklusive en granskningsprocess, och förbättrat manualen baserat på feedback från programledare och ungdomar. Under den kommande terminen planerar vi ytterligare uppdateringar av manualen, bland annat med utökade motivationsövningar, förflyttningar av riskbedömningar och förändringar i baslinjemätning inför vår planerade forskning med singel case-studier som planeras starta under 2024.
 • Tillsammans med forskare från Stockholms universitet genomför vi just nu en studie på våra äldreboenden där vi undersöker hur ljussättningen påverkar bland annat välmående och sömn hos våra boende.

Andra projekt

Detta har vi också gjort på senare år:

 • Inom Connect för personal inom hem för vård eller boende (HVB) vuxna genomfördes en studie i samarbete mellan Humana och Simon Fraser University i Kanada.
 • I en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) av Connect för familjehem Länk till annan webbplats. undersöktes effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna hade genomgått Connectutbildning. Projektet var ett samarbete mellan Humana, Simon Fraser University, Kanada och Lunds Universitet, Socialhögskolan.
 • Humana äldreomsorg deltog i projektet MoTFall under 2016-2018. MoTFall utvecklade ett system baserat på modern mobil teknik med syfte att stärka individers förmåga, kunskap och balans och på så sätt förhindra fallolyckor. Projektet var finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.

Utvecklingsarbete inom Humana

 • Utveckling av en modell för bedömning av potentiella familjehem – Nya bedömningsmanualen
 • Utveckling av en manual för familjehemsvård - TryggFam
 • Utveckling av manual avseende stödboendeverksamhet, förstärkta stödboenden - TryggStöd
 • Utveckling av koncept för omsorgsbedömningar

För frågor om ovan utvecklingsarbete, kontakta: jorgen.andersson@humana.se

Mer information

Här kan du läsa mer om de områden Humana är engagerade i: