A woman sitting at a table with a laptop and smiling at the camera
A woman sitting at a table with a laptop and smiling at the camera

Humana Academy

Humana Academy bedriver och samordnar utbildningar och handledningsuppdrag. Dessutom är vi en stödfunktion för koncernens forskning- och utbildningsfrågor.

Utvecklingsmöjligheter

Genom Humana Academy får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad och gedigen kompetensutveckling. Vi tror på lärande genom olika format och ger bland annat tillgång till yrkesanpassade webbutbildningar, möjliga att ta del av utifrån eget behov och egen planering. Vid sidan av våra kvalitetssäkrade webbutbildningar erbjuder vi också våra medarbetare lärarledda utbildningar och fysiska träffar utifrån specifika ämnesområden och roller.

Vi tror på- och främjar intern rörlighet, både inom och mellan våra affärsområden och länder. Genom att underlätta och uppmuntra till utveckling och karriärvägar inom Humana får vi behålla våra duktiga medarbetare under lång tid. Det om något ger stabilitet och trygghet, både för vår personal samt för våra kunder, klienter och boende.

Utbildningsverksamhet

Humana Academy har en lång tradition av att bedriva internutbildningar för Humanas anställda, bland annat med hjälp av digitala lösningar.

Idag finns det ett 100-tal utbildningar varav ett 40-tal är webbaserade.

Utbildningar finns bland annat inom följande områden:

 • arbetsmiljö
 • lagstiftning
 • ledarskap
 • värdegrund
 • bemötande
 • kommunikation
 • kvalitet
 • diagnoser
 • funktionsnedsättningar
 • behandlingsmetoder
 • IT och ekonomi

Alla nyanställda ska genomföra introduktionsutbildningen inom sitt arbetsområde.

Är du anställd inom Humana så når du ett stort utbildningsutbud via Humana Academys Lärportal. Inloggningsuppgifter får du i samband med anställningen.

För dig som inte är anställd erbjuder Humana Academy ett kursutbud samt möjligheter till skräddarsydda utbildningar och handledningsstöd.

Forskning och utbildning

För oss på Humana är det centralt att kvalitetssäkra vår egen verksamhet men också bidra i hela branschens utveckling. Därför är vi engagerade i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontakta Humana Academy

Marie Eklund

Chef Humana Academy

Marie.Eklund2@humana.se073-655 49 90

Humana Academy förfrågningar

humanaacademy@humana.se