Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Bemötande inom äldreomsorgen med MI som metod

Humana Academy bjuder tillsammans med Bonnier Academy in till en gratis föreläsning om vikten av ett gott bemötande och relationsskapande inom äldreomsorgen.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Stad: Via länk

Plats: Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Inom Humanas äldreomsorg har vi valt att utbilda alla chefer i samtalsmetodiken MI – motiverande samtal. MI är en metod som främst används inom rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser, men även en metod och ett förhållningssätt för att hjälpa människor att växa. På föreläsningen pratar vi om tanken bakom vår satsning för äldreomsorgens chefer och personal och vilka relationella vinster vi kan se av det.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Varför valde vi just MI?
  • Vilka framgångsfaktorer ser vi i skapandet av trygghet och relation?

Malin Stihl, som leder samtalet tillsammans med representat från Humanas äldreomsorg, började intressera sig för MI då hon fastnade för just det man inom MI kallar MI-anda. MI-andan är en av de saker som särskiljer MI från andra samtalsmetoder. Det handlar om att vara nyfiken och utforskande, att stärka människan genom empati och genom att ha ett bekräftande förhållningssätt. Det handlar om att genom en genuin tro på att alla har en styrka inom sig, som man genom MI kan hjälpa till att locka fram och på så vis hjälpa människor till att växa och till en eventuell förändring.