Individ och familj

Humana är Sveriges ledande företag inom individ- och familjeomsorg. Vi arbetar med hela landet som upptagningsområde och vågar påstå att vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Organisatoriskt är vi indelade i divisionerna Barn och unga, Vuxen samt Hälso- och sjukvård.

Hero

Sök placering

Vi erbjuder placeringslösningar på flera verksamheter och platser i vårt avlånga land.

Hero

Våra tjänster inom Individ och familj​

Hos oss finns en unik vårdfläta med specialistkompetens i varje led för alla barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.

Vad vi gör

Humana Individ och familj utgörs av väletablerade svenska företag, oftast med en lång historik, som har en sak gemensamt: vi brinner för det vi gör! Och lever i övertygelsen om att det som vi gör varje dag, kan vi göra ännu bättre tillsammans.

Vi arbetar med hela landet som upptagningsområde och vågar påstå att vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa.

Vi erbjuder hem för vård och boende (HVB), särskilda boenden, korttidsboenden, stödboenden, familjehem, öppenvård, sysselsättning och boende med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skolor samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. Vi har även ett halvvägshus på uppdrag av Kriminalvården och en individuellt utformad placering i utsluss i samverkan med kriminalvårdsanstalt och frivårdsenhet. Vi erbjuder psykolog- och psykiatritjänster, neuropsykiatriska utredningar samt läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende (LARO).

I våra verksamheter erbjuds flera olika behandlingsmetoder och vi har kompetenser inom flera specialområden, som exempelvis självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sexuell beteendeproblematik, kriminalitet och missbruk. Dessa arbetar vi med både i HVB och i familjehem eller öppenvård.

Denna bredd av verksamheter och behandlingsmetoder, tillsammans med vår storlek gör att vi kan individanpassa insatserna så att rätt person får rätt insats vid rätt tidpunkt.

Vårdflätan

Genom vår så kallade ”vårdfläta” kan vi hjälpa klienten till nästa insats och hålla ihop stödet för bästa effekt. Detta underlättar för socialtjänsten, våra uppdragsgivares planering. Exempelvis kan en ungdom vara placerad på en HVB-enhet. När hen bedöms vara redo kan nästa steg bli familjehem eller stödboende, med mer självständighet och stöd efter behov.

Vårdflätan syftar alltså till att hålla ihop allt stöd och göra det möjligt för klienten att smidigt röra sig från en insats till en annan, allteftersom behoven förändras.

Placeringsförfrågan vardagar 8-17

Vår storlek och bredd gör att vi är flexibla i varje placering och vi hittar lätt en lösning som passar varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov, nu och över tid.

Bli familjehem

Har ni plats över, både i hemmet och hjärtat, till att ge ett barn eller en ungdom en stabil och kärleksfull tillvaro? Bli familjehem!

Bli familjehem
Två personer sitter i en soffa och pratar.
Kvinna sitter vid ett bord och skriver i sin bok

Metoder och utbildning

Vi arbetar utifrån ett flertal olika metoder, där några av dem är internt utvecklade eller där vi äger rättigheter att utbilda och handleda i.

Två personer som sitter på varsin stol i samtal

Hälso- och sjukvård

Humanas hälso- och sjukvårdsdivision syftar till att erbjuda våra kunder och samhället bättre hälsa och välmående.

en kvinna sitter i sängen och skrattar

Lagen om stöd och service (LSS)

Har du en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Utforska 212 lediga tjänster

Vi letar alltid bra personer som vill jobba hos oss! Vi har flera lediga tjänster över hela Sverige. Se om du hittar ditt nya jobb hos oss.

Sök jobb hos oss