Grön växt som flätas samman.

Samordnade vårdinsatser - vårdflätan

På Humana använder vi begreppet "vårdfläta". Det innebär att vi sammanflätar vårdinsatserna, som blir anpassade för varje enskild individ. När behov av stöd förändras så kan vi erbjuda en ny lösning och placeringsform. Detta är vårdflätan.

Våra vårdflätor har inga begränsningar och hjälper människor att må bättre.

Syfte

Vår övertygelse är att genom att sammanfläta vårdinsatserna för klienten skapas en betydligt bättre förutsättning för ett gott behandlingsresultat. Vårdflätan syftar till att sätta klientens behov i fokus, och vi kan erbjuda kvalitativ och säker vård oavsett hur vårdbehovet förändras under placeringstiden.

Arbetssätt

Humana har HVB, familjehem, behandlingsfamiljer, LSS-boenden, öppenvård och stödboenden i hela landet som har en nära samverkan mellan varandra. Vårdflätan skapat en trygghet i överlämningarna mellan de olika insatserna. Internt inom Humana - att vi har tänket att det inte spelar någon roll vilken enhet som "äger" ärendet utan att vi hela tiden ser till klientens bästa, och så samarbetet med våra uppdragsgivare.

En bild som visar Humanas vårdfläta

Ett exempel på en vårdfläta mellan olika vårdinsatser kan vara att en person får hjälp i ett akutboende, och sen mår bättre och får då anpassat stöd i HVB för att därefter påbörja ett självständigare liv i ett stödboende.

Kompetens och kvalitet

Vi har mycket att erbjuda inom Humana. Kompetensen som finns i företaget är bred och allsidig och vi kan i våra olika professioner göra en komplett bild av klientens behov och på så vis lättare erbjuda rätt insats i nästa steg.

Vårdflätan skapar möjligheter

Vi erbjuder uppdragsgivare och klienter en kedja av insatser som tillsammans möter de vårdbehov som finns, både kort- och långsiktigt. Uppdragsgivaren får stöd i en långsiktig planering och för klientens del säkerställer vi kvalificerade lösningar i flera steg. Våra vårdflätor har inga begränsningar och hjälper människor att må bättre.