Personlig assistans

En kund beskrev oss som det största lilla företaget i branschen. Det ligger nog mycket i det. Närheten och det personliga finns där i vardagen, men även de stora resurserna i bakgrunden.

Hero
Två kvinnor ler mot varandra

Sök jobb som personlig assistent

Är du grym på att skapa vardagsflyt? Bli personlig assistent! Vill du göra skillnad på riktigt? Då är personlig assistent yrket för dig. Ett jobb som inte är som alla andra.

en kvinna i en soffa

Våra jurister - din trygghet

Hur är det möjligt att personer som haft samma beslut i 15 år förlorar det utan någon som helst förändring i sin livssituation? Kan vi tillåta att familjer går under för att de har ett ”föräldraansvar”? Självklart inte.

Hero

Assistentportalen

Du som personlig assistent är den som gör det möjligt för våra kunder att få leva sitt liv likt alla andra. Dagligen bidrar du till att vi lever vår vision: Alla har rätt till ett bra liv! Assistentportalen är skapad för dig, för att du som medarbetare skall ha alla förutsättningar till en god trivsel, trygghet och rätt verktyg på din arbetsplats. Eftersom vi på Humana också anser att: Alla har rätt till ett bra arbetsliv!

Hero

Humanas hjältar

Humana är fullt av hjältar! Med glädje, engagemang och ansvar arbetar de med oss eller är värdefulla kunder. Här lyfter vi några starka berättelser om våra hjältar.

Kvinna som dricker kaffe och tittar på sin dator

Föreläsningar

Våra föreläsningar är kostnadsfria. Oavsett om du är kund eller inte, privatperson eller yrkesverksam – alla är välkomna på våra föreläsningar.

Fokusfredag - digitala föreläsningar

Fokusfredag med Humana är våra kostnadsfria digitala föreläsningar. Här sätter vi fokus på högaktuella ämnen och bjuder in intressanta föreläsare. Välkommen!

Fokusfredag - digitala föreläsningar
Example image

Har du frågor kring personlig assistans? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Vår styrka är lång erfarenhet, engagerade medarbetare och Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans.

Du kan också kontakta vår assistansrådgivning direkt

assistansradgivning@humana.se020-70 80 87

Utforska 207 lediga tjänster

Vi letar alltid bra personer som vill jobba hos oss! Vi har flera lediga tjänster över hela Sverige. Se om du hittar ditt nya jobb hos oss.

Sök jobb hos oss

Våra vanliga frågor och svar om personlig assistans

Idag skiljer man på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete, och så vidare.

Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Sjukdom eller funktionsnedsättning?

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Får man personlig assistans om man har en funktionsnedsättning?

Många påverkas inte nämnvärt av sin funktionsnedsättning medan andra inte klarar sig på egen hand utan är beroende av olika insatser där personlig assistans är en av dem.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig. Syftet med personlig assistans är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Vad gör personliga assistenter?

En personlig assistent hjälper dig med det du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra. Dina assistenter hjälper dig dina grundläggande behov som att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med andra personliga behov som träning, fritidsaktiviteter, arbete, hushållsarbete och att umgås med familj och vänner.

Du bestämmer vem som ska arbeta som assistent hos dig, vad han eller hon ska göra, samt när och hur det ska göras.

Rätten till personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med dina grundläggande behov.

De tre personkretsarna som kan ge rätt till personlig assistans:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, och som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä på av och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Hjälp med att andas
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Du får inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan om personlig assistans.

Om du enligt Försäkringskassan bedöms behöva hjälp med grundläggande behov i mer än 20 timmar i veckan beviljas du assistansersättning. Har du inte behov av hjälp i mer än 20 timmar i veckan kan du söka personlig assistans genom din kommun.

Det är inte alltid helt enkelt att själv sätta sig in i hur lagarna fungerar. På Humana har vi Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans och svarar gärna på dina frågor.

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv och din inkomst eller förmögenhet påverkar inte hur många assistanstimmar du beviljas.

Det är Försäkringskassan eller din kommun som avgör om du har rätt till personlig assistans. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det din kommun som beslutar om du får assistans, i annat fall är det Försäkringskassan.

Assistansbedömningen

För att din rätt till assistans ska prövas behöver du göra en skriftlig ansökan. Vi på Humana har i över tio år hjälpt personer med funktionsnedsättningar att söka personlig assistans och hjälper dig gärna kostnadsfritt med din ansökan och förberedelserna inför din assistansbedömning. Det kan också vara skönt att ta hjälp av någon i kontakten med myndigheterna. När du vänder dig till oss blir en av våra jurister ditt ombud. Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats och där vi ser att det finns anledning till att agera.

Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår den juridiska servicen. Du betalar alltså inget för den, oavsett om du beviljas assistans eller inte.

Har du ett beslut om personlig assistans väljer du själv vem som ska utföra den. Det kan vara kommunen, en privat anordnare eller så är du själv arbetsgivare till dina assistenter.

Fördelen med att anlita en assistansanordnare istället för att själv vara arbetsgivare är att du inte behöver sköta pappersarbete, löneutbetalningar, rekryteringar och allt annat som arbetsgivaransvar innebär. Vi på Humana tar hand om allt sådant åt dig samtidigt som du alltid har fullt medbestämmande i hur din assistans utformas.

Kontaktvägar till olika myndigheter och organisationer

Myndigheter

Organisationer

Övriga