A women sitting in a wheelchair outside
A women sitting in a wheelchair outside

Ett samtal till Humana förändrade allt

När livet kändes som skörast svek kommunen Ulrika. Trots uppenbara behov blev Ulrika fråntagen nästan alla sina assistanstimmar, samtidigt som hennes man Göran var väldigt sjuk och döende i cancer. Ett samtal till Humana förändrade allt – nu har hon fått tryggheten tillbaka.

I 16 år har Ulrika har levt med diagnosen Dystrofia Myotonika, en ärftlig sjukdom som påverkar musklerna och andra organ i kroppen, som gör att hon behöver hjälp med allt i vardagen. Ulrika har tre söner från ett tidigare äktenskap och innan hon fick sin diagnos arbetade hon på Astra Zeneca.

Humanas jurist blev hennes ängel

När Ulrika kontaktade Humana var hennes framtid oviss. Det var så pass illa att hon inte ens kunde ta sig själv till andra rummet för att säga adjö till sin man Göran som låg på dödsbädden. In i det sista oroade sig maken Göran över om och hur Ulrika skulle få den hjälp hon verkligen behövde och har rätt till. Men mitt i både sorgen och orkeslösheten kom en hjälpande hand och en ängel som Ulrika själv menar att juristen Johannes är för henne.

"När man är sjuk så är det inte kul, men om man får hjälp så går det att leva. Men vill inte bara överleva, man vill leva."

När man är sjuk så är det inte kul, men om man får hjälp så går det att leva. Men vill inte bara överleva, man vill leva.

Ulrika, kund

Fick inte rätt stöd från kommunen

Hon trodde att kommunen kunde hjälpa henne med fler timmar till assistans men så blev det inte. Det hon inte heller visste då var att hon också kunde söka assistans via Försäkringskassan. Med ett samtal till Humana började arbetet om Ulrikas rätt till assistans och vår jurist Johannes gjorde en stor insats för att hon skulle få den hjälp hon har rätt till. Ulrika fick ett nytt beslut från Försäkringskassan och har idag assistans via Humana.

Tacksam för Humanas hjälp

Idag känner Ulrika att hon har en ny lust till livet och en kraft att klara av vardagen. Tidigare handlade livet om att överleva, nu kan Ulrika tack vare sitt nya assistansbeslut faktiskt leva. Det är en stor skillnad!