Kvinna lär barn med funktionsvariation med hjälp av schema och teckenstöd

Autism och autismliknande tillstånd

Barn med autism har svårt med det sociala samspelet och kan vara överkänsliga för olika sinnesintryck. Hos oss får ditt barn individuellt anpassad assistans som bygger på konsekventa rutiner och trygghet.

Vad är autism?

Autism är en bestående neurobiologisk funktionsnedsättning som oftast är medfödd. Typiskt för personer med autism är svårigheter med det sociala samspelet och kommunikationen med andra. De kan ha begränsade och upprepade beteendemönster och intressen. Olika personer har olika svåra besvär men autism förekommer ofta tillsammans med till exempel epilepsi, utvecklingsstörning, fobier, tvångssyndrom och syn- eller hörselskador.

Symtom

Autism upptäcks ofta i tidig ålder och är vanligare bland pojkar än flickor. Vanliga kännetecken på autism är:

  • Svårigheter i socialt samspel och kommunikation
  • Svårigheter med ögonkontakt
  • Svårigheter att förstå ansiktsuttryck, gester och tonfall
  • Upprepande beteenden
  • Begränsade intressen och aktiviteter
  • Begränsat ordförråd
  • Starka reaktioner på olika sinnesintryck
  • Svårigheter att ta in och sortera intryck
  • Stort behov av rutiner

Som förälder till ett barn med autism kan du känna dig trygg hos oss. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av autism och hjälper dig att anpassa assistansen efter ditt barns individuella behov.

Har ditt barn rätt till assistans? Länk till annan webbplats.