Pojke som sitter i en soffa med ipad och en kvinna som håller armen om honom
Pojke som sitter i en soffa med ipad och en kvinna som håller armen om honom

Cerebral Pares

Livet med Cerebral Pares kan variera väldigt mycket från person till person. Många klarar sig utmärkt utan personlig assistans medan andra behöver mycket hjälp.

Vad är Cerebral Pares?

CP är ett samlingsnamn för störningar i muskelkontrollen som orsakats av en hjärnskada innan hjärnan utvecklats färdigt. Cerebral Pares betyder förlamning genom hjärnskada och typiskt för personer med CP är olika slags rörelsehinder. En CP-skada upptäcks ofta tidigt hos små barn och skadan är bestående genom hela livet.

Tre typer av CP

Cerebral Pares delas in i tre olika typer: spastisk, dyskinetisk och ataktisk CP.

Spastisk CP

Spastisk CP, då musklernas spänning är i obalans, är den vanligaste formen av CP-skada. Musklerna är både svagare och mer spända än normalt, vilket leder till ofrivilliga muskelspänningar. Spända muskler växer dåligt och kan orsaka felformade leder.

Dyskinetisk CP

Vid dyskinetisk CP har man ofrivilliga slängande eller vridande rörelser i hela kroppen, och i munnen, tungan och svalget. Ibland kan kroppen fastna i förvridna positioner och det blir svårt att röra sig.

Ataktisk CP

Ataktisk CP är ovanlig och ger balansrubbningar, skakighet och svårigheter att samordna sina rörelser. Vid ataktisk CP har man ofta muskelspänning i benen också.

Symtom

Symtomen varierar från person till person. En del har nästan inga besvär, medan andra kan ha:

  • Spända muskler och ofrivilliga rörelser
  • Skolios (ryggen växer snett)
  • Besvär med mage och tarmar
  • Skelning och andra synnedsättningar
  • Hörselnedsättning
  • Epilepsi
  • Utvecklingsstörning
  • Svårigheter att tala, svälja och andas

Som förälder till ett barn med CP kan du känna dig trygg hos oss. Vi hjälper dig med allt från rådgivning till rekrytering av assistenter. Många av våra kunder med CP lever ett gott liv med personlig assistans. Läs till exempel om Natalie, som inte låter sin CP-skada stå i vägen för hennes drömmar.

Läs mer om rätten till assistans