två pojkar cyklar på grusväg
två pojkar cyklar på grusväg

Utvecklingsstörning

Det finns olika grader av utvecklingsstörning och behovet av stöd varierar mycket. Vi skräddarsyr den personliga assistansen så att ditt barn ska må bra, lära sig saker och utvecklas, precis som andra barn.

Vad är utvecklingsstörning?

Den som har en utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning behöver mer tid och stöd än andra att lära sig saker, förstå sammanhang och utvecklas. Intellektuell funktionsnedsättning kan bero på kromosom-, foster- eller förlossningsskador och förekommer ofta tillsammans med till exempel epilepsi, CP, autism, nedsatt syn, hjärtfel, depression, sömn- och ätstörningar.

Symtom

Problemen uppmärksammas ofta vid skolstart. Vanliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning är:

  • Nedsatt intelligens
  • Talsvårigheter
  • Syn- eller hörselnedsättning
  • Nedsatt inlärningsförmåga
  • Sämre social förmåga
  • Sämre förmåga att utföra praktiska bestyr som att äta, tvätta sig och klä sig

Behovet av stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara olika stort. På Humana har vi lång erfarenhet av att söka personlig assistans för personer med intellektuell funktionsnedsättning och vi ser till att individanpassa assistansen så just ditt barns behov blir tillgodosedda.

Har ditt barn rätt till assistans? Länk till annan webbplats.