assistent hjälper en person i rullstol med skorna
assistent hjälper en person i rullstol med skorna

Förvärvade hjärnskador

Att få en hjärnskada kan innebära en stor och plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för de som är närstående. Personlig assistans kan vara det stöd som behövs i vardagen.

Vad är en förvärvad hjärnskada?

En förvärvad hjärnskada är en skada som inte är medfödd utan har kommit efter födseln. Skadan kan exempelvis bero på yttre våld vid olycka eller misshandel, stroke eller annan sjukdom och kan påverka till exempel tal, syn, balans, känsel, minne, personlighet eller motorik.

Besvär

En hjärnskada kan ge många olika funktionsnedsättningar, både synliga fysiska och osynliga. Vilka svårigheter man får beror på skadans typ, omfattning och vilka delar av hjärnan som skadats.

Exempel på fysiska besvär

 • Muskelsvaghet
 • Förlamning
 • Talsvårigheter
 • Nedsatt balans
 • Försämrad motorik

Exempel på andra besvär

 • Försämrat minne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt logiskt tänkande
 • Kommunikationssvårigheter
 • Hjärntrötthet
 • Personlighetsförändringar
 • Humörsvängningar och depression

Hos Humana får du som har fått en hjärnskada hjälp med allt från rådgivning till rekrytering av assistenter. Många av våra kunder berättar hur de fått livet och friheten tillbaka med personlig assistans.

en kvinna i rullstol och hennes assistent tittar på mobilen

Bli kund hos Humana

Vårt mål är att underlätta vardagen för våra kunder. Hos oss får du hjälp med allt från rekrytering av assistenter till administration och juridiskt stöd.