en man i rullstol öppnar ett skåp i köket
en man i rullstol öppnar ett skåp i köket

Flytta hemifrån med funktionsnedsättning

Det är ett stort steg att få ett eget boende för första gången oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Det krävs en hel del förarbete och kontakter för att det ska funka smidigt.

Vanliga frågor om att flytta hemifrån

Om man har en funktionsvariation kanske man inte kan bo i en egen lägenhet. Vilket boende passar bäst beror på hur mycket hjälp man behöver, eller om man har personlig assistans. Har man personlig assistans har man inte rätt att bo i gruppboende, serviceboende eller särskild anpassad bostad. Man får då skaffa ett helt eget boende och där få hjälp av sina assistenter.

Här är de vanligaste alternativen:

Gruppbostad

Om du har behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan gruppbostad vara ett alternativ.

En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I bostaden finns alltid en fast personalgrupp på plats. Rätten till gruppbostad finns både inom LSS-lagen samt Socialtjänstlagen. Kontakta din kommun för mer info om vad de har att erbjuda.

Servicebostad

Servicebostäder består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp.

I bostaden finns det oftast inga gemensamma utrymmen och personalen behöver inte alltid vistas i samma hus. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.

Annan särskild anpassad bostad

Det här är ett alternativ för dig som klarar mycket själv, men behöver lite extra stöd för att allt ska funka bra. Det är kommunen som beviljar en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Du har ingen fast personalgrupp, men du har rätt till viss hjälp och stöd. I denna boendeform ingår inte omvårdnad eller fritidsaktiviteter. Kommunen och personalen har inte heller ansvar för hälso- och sjukvård.

Läs mer om stöd och service på socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Att bli sambo är spännande och en stor förändring vid sidan om själva flytten. Plötsligt måste man ta hänsyn till en annan människa och kanske kompromissa om allt från inredning till vilket program man vill se på tv. Har man även behov av stöd från andra personer eller personliga assistenter är det viktigt att båda parter är medvetna om vad det innebär att ha utomstående i sitt hem.

En annan viktig sak är att meddela kommun eller försäkringskassa om man har personlig assistans. De rekommenderar att man kontaktar dem vid ”väsentliga förändringar” i livet som kan påverka bland annat ditt beslut om personlig assistans. Prata gärna med någon som är duktig på LSS och assistans så ditt hjälpbehov är tillräckligt när du flyttar.

Du får gärna ringa oss och ställa frågor

Genom att man flyttar kan behovet av stöd att förändras. Ofta innebär det att hjälpbehovet ökar, både för de som har assistans och de som tidigare haft stöd av anhöriga. Ofta ingår en del av den hjälp man behöver med till exempel städ, tvätt, matlagning i hushållsgemenskapen när man bor hemma, men flyttar man till egen bostad är det du själv som ansvarar för hushållet.

Det är viktigt att kolla upp i god tid så man inte hamnar i situationen att assistansen eller annat stöd inte räcker till. Vi rekommenderar att du kontaktar kommunen, Försäkringskassan eller ditt ombud så du är förberedd inför flytten. Det kan även vara bra att göra en ny självskattning av hur mycket tid du behöver.

En bra mall för beräkning av assistansbehov som du kan använd på assistanskoll.se Länk till annan webbplats.

Du får gärna ringa oss och ställa frågor

Många som flyttar hemifrån upptäcker hur mycket nya saker det är att hålla ordning på som man kanske inte behövt bry sig om tidigare. Här kommer en lista med exempel:

 • Hyra och olika försäkringar
 • Internet och mobilabonnemang
 • Ekonomiska kontakter som bank, Bank-ID.
 • Kontakter med Försäkringskassa och kommun
 • Kontakt med Hälso- och sjukvård

Fullmakt

Du kanske vill att dina föräldrar eller någon annan i din närhet ska fortsätta att sköta detta tillsammans med dig? Då är det viktigt att skaffa en eller flera fullmakter.

En fullmakt ger en annan person rätt att prata för dig eller sköta ekonomi och bankkontakter. Det kan även vara sådana saker som kontakt med vård, skola, eller myndigheter. Du kan skriva en fullmakt bara för en viss sak som bankkontakt eller kontakt med Försäkringskassan.

Det finns olika typer av fullmakter och här kan du läsa mer om detta:

Konsumenternas fakta om fullmakt Länk till annan webbplats.

PRV information om blanketter Länk till annan webbplats.

God man

Ibland kan det vara skönt att få hjälp av någon annan som håller koll på räkningar och att man får den service man har rätt till. En ”God man” är en person som har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag och se till att du mår bra samt att beviljade insatser fungerar. För att få en God man måste man ansöka om det hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man bor.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att ha God man och hur man ansöker:

RFS Länk till annan webbplats.

Domstol.se Länk till annan webbplats.

Kontakta assistansrådgivningen

Du får gärna ringa oss och ställa frågor, vi har ett bra nätverk kring Gode män.

Har du personlig assistans och flera assistenter är det bra att ni tillsammans diskuterar hur ni ska få assistansen att fungera smidigt i det nya boendet. Kanske måste det anställas fler assistenter och att det finns en arbetsledare i gruppen? Kontakta din assistansanordnare och ta tillsammans fram en genomförandeplan över hur assistansen ska fungera på bästa sätt. Glöm inte att i god tid innan, se över om du behöver fler timmar. Ofta gör anhöriga mycket utanför den tid du har i ditt assistansbeslut.

Du får gärna ringa oss och ställa frågor

Det är mycket som ändras när man flyttar till eget. Kanske du behöver mer eller annat stöd nu när du ska klara dig själv.

Det kan vara LSS-insatser som:

 • Personlig assistans
 • Ledsagning
 • Kontaktperson
 • Daglig verksamhet

Det finns även stöd inom Socialtjänstlagen som:

 • Hemtjänst
 • Boendestöd
 • Trygghetslarm

Kontakta din kommun då det kan se olika ut vilka tjänster som finns och hur de utförs. Du kanske ska jobba eller studera och behöver färdtjänst för att ta dig till och från dit du ska? Sätt dig med nära och kära och diskutera vad du kan behöva. Kontakta sedan din kommun för mer info gällande insatser enligt LSS eller SoL.

Du får gärna ringa oss och ställa frågor.

När du blir myndig (18 år) förändras ofta vilka kontakter du tidigare haft med kommunen och hälso- och sjukvården.

Här är några exempel som kommer att förändras:

 • Barn och ungdoms habilitering blir vuxenhabilitering
 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) går över till vuxenpsykiatri
 • Ny handläggare på kommunen

Det skiljer sig mellan de olika regionerna (tidigare Landsting) och kommuner i landet. Här bör man verkligen kolla upp vad som gäller.
Ett bra sätt är att kalla till ett SIP-möte. (SIP= Samordnad Individuell Plan)

Här hittar du mer info och en liten film som beskriver vad och hur du ska göra på skr.se. Länk till annan webbplats.

Du får gärna ringa vår Assistansrådgivning för tips och råd.

När någon blir myndig kan man behöva en delegering på de mediciner eller sjukvårdande insatser som man har. När du är under 18 år är det vårdnadshavaren som har det ansvaret.

Det första man ska göra är att ha klart vem som företräder dig. Det kan vara du själv, en God man eller någon som har en fullmakt (se frågan: Behövs en god man eller annan företrädare mot myndigheter, vård, ekonomi, assistansanordnare då jag blir myndig?)

Sedan ska man kontakta den läkare som skrivit ut medicinen eller föreskrivit den sjukvårdande insatsen. Det är läkaren tillsammans med ansvarig vårdpersonal som ser om det behövs delegering och att de som ska utföra den får utbildning och stöd.

Du får gärna ringa vår Assistansrådgivning för tips och råd.