Barn klättrar på lekplats en kvinna och en man ser på
Barn klättrar på lekplats en kvinna och en man ser på

Efter år av kamp startade Erika själv nätverk för att utbilda i bemötande

Erika märkte tidigt att hennes dotter inte utvecklades som andra barn. Hon fick kontakt med BVC och en lång, och allt annat än enkel kamp för dotterns rättigheter startade. Idag har hon startat ett nätverk för att hjälpa andra i samma situation.

– Vi som har barn med funktionsvariation möts av så mycket okunskap, inte bara från samhället i stort utan även inom vården, omsorgen och skolan. Många gånger känns det som att det är jag som måste utbilda dem i stället för tvärtom, berättar Erika. Hon har över 30 kontaktpersoner inkopplade på olika delar av omvårdnaden. Det är specialistläkare, barnhabilitering, ögonläkare, sjukgymnast, kurator, BUP och många fler. Det gick så långt att dottern blev rädd för att möta sjukvårdspersonal efter möten som inte gått bra.

Det tar på krafterna. Att också behöva lära dem hur de ska bemöta min dotter gör mig arg och besviken.  

– Det räcker att hon ser dem så börjar hon skrika. Allt för många närmar sig ett barn med autism på samma sätt som andra barn och det går inte.

Konkreta tips som ska hjälpa andra

Erikas dotter gillar inte ögonkontakt eller beröring och har ofta svårt att förstå vad någon säger. Hemma använder de mycket symboler, tecken och andra talstöd. Efter några år såg Erika ett mönster, det är få yrkesverksamma som verkligen är bra på bemötande av barn med speciella behov. Det väckte tanken att starta ett nätverk för utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal. Från tanke till handling var steget inte långt. Förra året startade Erika och en annan funkismamma webbsidan NPF-family. De erbjuder utbildningar, föreläsningar och samtalsgrupper för föräldrar och personal inom omsorgen. Tipsen de ger är väldigt konkreta.
– Som att jag önskar att de läst på om henne innan vi kommer, eller kanske tagit ett samtal med mig innan för att veta hur de ska bemöta henne. Idag jobbar Erika som behandlingspedagog på Humanas HVB-hem Solhäll Länk till annan webbplats. i Vittsjö där hon har mycket nytta av sina egna erfarenheter.
– Det har lyft mig och verksamheten att vi pratar mycket om kommunikation och bemötande för att bli ännu bättre på det.