En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

IVO-processen

Under våren 2023 var Humana Assistans verksamhet hotad då IVO, Inspektionen för vård och omsorg, felaktigt drog in Humanas tillstånd att bedriva assistans. Efter en lång vår beslutade förvaltningsrätten i juni 2023 att ge Humana tillståndet tillbaka. Vi ser det som en seger inte bara för Humana utan för hela assistansreformen.

Vi var medvetna om att IVO hade en pågående prövning sedan två år tillbaka, en segdragen process som präglats av bristande kommunikation och avsaknad av transparens från IVO:s sida, detta trots att vi flertalet gånger bett om detta. IVO ska löpande granska att assistansbolag uppfyller lämplighetskravet så det var på så vis inte något anmärkningsvärt. Vi blev dock oerhört förvånade över resultatet och beslutet. Den 31 januari 2023 meddelade IVO att tillståndet att bedriva personlig assistans skulle dras in. Humana överklagade omedelbart, och begärde och fick inhibition, vilket innebar att vi kunde fortsätta att bedriva verksamheten under tiden som rättsprocessen pågick.

IVO:s motivering till det indragna tillståndet

IVO lyfte framförallt tre punkter:

  1. 27 återkrav på sammanlagt 108 miljoner till följd av brister i verksamheten. IVO skriver 26 men ett av dem innehåller två återkrav.
  2. Fyra ärenden som gäller bristande förmåga att säkra kvaliteten i verksamheten
  3. Tre ärenden gäller brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

Från Humanas sida ansåg vi att:

  • vi som branschens största utövare tar stort ansvar i att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet
  • beslutet inte var fattat på rättssäker grund, de har inte fört en dialog med Humana på två års tid, detta trots att Humana har försökt att få till en sådan dialog.
  • det inte är proportionerligt i förhållande till de fel som eventuellt har begåtts. IVO tog till sitt starkaste vapen direkt och drog in tillståndet utan att först ha gett ett föreläggande/varning av något slag.

Klar seger i förvaltningsrätten

Efter en turbulent vår meddelade alltså förvaltningsrätten den 21 juni att man gick på Humanas linje och upphävde IVO:s beslut att dra in Humanas tillstånd. De konstaterade att Humanas verksamhet är ”såväl seriös som välfungerande” och att vår ledning “tar sitt uppdrag som assistansanordnare på allvar”. De brister som fanns var enligt rätten ”väldigt sällan förekommande och inte av systematisk karaktär”, och Humana hade dessutom vidtagit preventiva åtgärder.

– Ett oerhört glädjande beslut och för mig ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över, som Johanna Rastad, Humanas vd, uttryckte det.

Konsekvenser för kunder och medarbetare

Många av Humanas kunder blev naturligtvis oroliga över det indragna tillståndet. Även om man var nöjd med sin assistans så skapades en osäkerhet inför framtiden. Cirka 20 procent av Humanas assistanskunder valde därför att byta anordnare innan vi fick tillståndet tillbaka, ett tungt tapp som aldrig skulle skett om inte IVO dragit in tillståndet. Utifrån detta valde Humana den 27 maj 2024 att lämna in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern.