en man och en kvinna sitter vide ett bord
en man och en kvinna sitter vide ett bord

Rätten till assistans

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Här beskriver vi kriterierna i stora drag. Kontakta oss om du har frågor eller om du är osäker på om du har rätt till personlig assistans.

Din ålder avgör

Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.

Fram tills din 65-årsdag kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Därefter kan du inte få en sådan utökning. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans. Vår yngsta kund var inte ens ett år gammal när han fick assistans.

Personkrets

Du måste tillhöra en personkrets. Det finns tre stycken så kallade personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna.

Så här beskriver lagen personkretsarna:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Är du osäker på om du kan ha rätt till personlig assistans? Kontakta oss så undersöker vi det tillsammans.

Grundläggande behov

Du måste behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

  • Personlig hygien. Behöver du till exempel hjälp att duscha eller gå på toaletten? I så fall hur ofta och hur länge?
  • Måltider. Matning är ett grundläggande behov. Däremot är inte matlagning ett av de grundläggande behoven, det är ett "övrigt behov" som vi kommer till senare.
  • Att klä av och på sig. Behöver du handgriplig hjälp för att få på dig kläderna? Hur lång tid tar det?
  • Kommunikation. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Enligt ny praxis gäller det numera enbart personer med psykisk funktionsnedsättning. Det kan vara en rad olika saker, till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.

Timmar för övriga behov

Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Du ska själv vara delaktig i aktiviteterna. Är du en aktiv person kan du alltså få fler timmar för dina övriga behov än för dina grundläggande behov. Du ansöker om detta samtidigt som du ansöker för dina grundläggande behov.