två pojkar cyklar på grusväg
två pojkar cyklar på grusväg

Adam 7, fick sin rätt till goda levnadsvillkor

Adam hade personlig assistans som motsvarade hjälp under knappt två timmar per dag. Familjen hade planer på att flytta till en annan kommun och bytte i samband med det till en ny assistansanordnare, Humana. Då klev vår jurist Johannes in...

Behoven var större än de två timmarna Adam tidigare hade fått. Humanas jurist hjälpte därför familjen att ansöka om fler timmar, och samtidigt om ett så kallat förhandsbesked, i den nya kommunen som familjen skulle flytta till.

”Vi har fått ovärderlig hjälp av vår jurist Johannes som med stort engagemang funnits med från början till slut i processen med att söka assistans, med allt vad det innebär. Äntligen har vår son nu fått den assistans som han har rätt till. En stor lättnad”

Adams föräldrar

Kommunen där familjen först bodde beslutade genom nytt beslut att enbart bevilja ett par minuter extra personlig assistans per dag den sista tiden familjen bodde där, trots att behovet var mycket mer omfattande. Beslutet överklagades av Humanas jurister för att markera att det var ett fullkomligt oacceptabelt beslut.

När familjen skulle flytta hade man god framförhållning på två månader, men handläggaren hävdade att deras handläggningstid var på cirka 6 månader. Efter mycket om och men lyckades Humanas jurist och Adams vårdnadshavare övertala kommunen att påskynda ärendet så att ett beslut kunde fattas lagom till att familjen flyttade in.

Det hela slutade med att Adam, utifrån exakt samma underlag som lämnats in till de båda kommunerna, fick nästan tre gånger mer personlig assistans i den nya kommunen!

Ärendet visar på brister i systemet med personlig assistans. Dels framgår vilka svårigheter som uppkommer för personer med funktionsnedsättning som ska flytta till en annan kommun, då handläggningstiderna är så långa. Dessutom kan den enskilde aldrig veta om han eller hon kommer att få fler eller färre timmar i den nya kommunen, vilket skapar stor oro. Dels framgår också av ärendet vilka oerhörda skillnader som finns mellan hur kommuner bedömer behovet av personlig assistans, trots identiskt medicinskt underlag och naturligtvis samma rättighetslag, LSS.

Som tur var slutade det hela bra, men rätten till goda levnadsvillkor måste såklart gälla för alla personer med funktionsnedsättning och oavsett var man bor.