Försäkringskassans kontor
Försäkringskassans kontor

Att slåss för sina rättigheter är vardag för många med personlig assistans

I februari 2018 blev Humana kontaktad av en God man till en av Humanas kunder som blivit av med sitt beslut om personlig assistans från Försäkringskassan. Våra jurister hjälpte kunden att överklaga i tre omgångar och efter 1,5 år så fick kunden all assistans tillbaka.

Det indragna beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, samtidigt som kunden ansökte om personlig assistans via kommunen. Kommunen fattade ett beslut om personlig assistans med omfattningen 29 timmar per vecka, en väldigt stor minskning. I tidigare beslut från Försäkringskassan hade den enskilde ett beslut om assistans all vaken tid, hela 95 timmar per vecka.

Från Förvaltningsrätten till Kammarrätten

Även kommunens beslut överklagades till Förvaltningsrätten, där juristen dessutom begärde muntlig förhandling då han ansåg att det vore behövligt med tanke på kundens självklara hjälpbehov. Förvaltningsrätten ansåg dessvärre att vår kund enbart hade rätt till ytterligare cirka 2 timmar per vecka.

Men vi gav oss inte. Utan denna dom överklagades till Kammarrätten som ändrade Förvaltningsrättens beslut och gav Humanas kund åter rätt till assistans all vaken tid, i likhet med det tidigare beslutet från Försäkringskassan!

Glädjen blev dock kortvarig. Trots Kammarrättens dom ansåg kommunen att de inte behövde förhålla sig till domstolsbeslutet. Kommunen menade att det beslut som överklagats hade löpt ut. Beslutet var tidsbegränsat till ett år och kommunen ansåg att de endast berördes av Kammarrättens dom för den tid som beslutet gällde, inte för tid framåt. Trots att kundens behov fortsatt var i lika stor omfattning. Det hör inte till vanligheten att kommuner agerar på detta vis, därför var det överraskande för både kund och anhöriga.

Fick hjälp av Humanas jurister

Humanas jurist fick återigen hjälpa kunden med en efterföljande process i Förvaltningsrätten och ännu en gång gick kunden vinnande i domstol. Förvaltningsrätten behövde inte lång tid på sig att komma fram till att Kammarrättens bedömning fortsatt kvarstår, oavsett om beslutet varit tidsbegränsat eller inte.

Efter ca 1,5 år av processer och överklaganden tillsammans med Humanas jurister, så fick kunden äntligen rätt till personlig assistans i den omfattning som motsvarade hans hjälpbehov. Långa handläggningstider och rättsprocesser som drar ut på tiden är väldigt påfrestande för både kund och anhöriga.

Det är dessvärre vardagen för personer med assistans idag. Vår kund hade turen att ha ett bra juridiskt ombud under hela processen som såg till att han fick sina rättigheter tillvaratagna. Utan juridisk hjälp hade hans liv troligtvis sett annorlunda ut idag.