man med downs syndrom i en gul tröja
man med downs syndrom i en gul tröja

Efter tre år fick Micke assistansen tillbaka

Micke är en kille i 20 årsåldern med både autism och utvecklingsstörning. Han hade under skoltiden rätt till assistans utom när han var i skolan. När han gick ut skolan ansökte han om utökad assistans. Han blev då av med alla sina assistanstimmar. Vår jurister hjälpte honom hela vägen, tre år senare har han fått rätt.

I samband med ansökan omprövade Försäkringskassan hela Mickes assistansbeslut. Trots att hans funktionsnedsättning och hjälpbehov fortfarande var desamma ansåg Försäkringskassan ändå att de grundläggande hjälpbehoven inte längre var så stora att han hade rätt till assistans.

Försäkringskassan hänvisade till ny rättspraxis och bristande bevis på behov av övervakande tillsyn. Framförallt ansåg man att Micke inte behövde hjälp att kommunicera med sin omgivning eftersom han själv kunde uttala vissa ord. Att orden kom huller om buller och hans tal var obegripligt för utomstående var ingenting som Försäkringskassan tog i beaktande.

Beslutet att dra in assistansersättningen överklagades till Förvaltningsrätten som fann att de grundläggande hjälpbehoven var oförändrade och hjälpbehovet fortfarande stort nog för att Micke skulle bli beviljad assistans.

Försäkringskassan överklagade då Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och yrkade på att beslutet om att inte bevilja assistansersättning skulle fastställas, men Kammarrätten gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten Kammarrätten fastslog att Micke hade rätt till assistansersättning dygnet run. Kammarrätten fäste stor vikt vid att hjälp med kommunikation ska göra det möjligt att både upprätthålla befintliga kontakter och skapa nya och menade även att en fungerande assistans som saknar händelserapporter (som skulle styrka behovet av tillsyn) inte betyder att tillsynsbehov saknas, som Försäkringskassan hade försökt göra gällande.

Det tog tre år innan Micke fick tillbaka sin assistans. Det är en lång tid för någon som har ett stort dagligt hjälpbehov. I en sådan situation kan det vara skönt att ha sin egen jurist. Med Humanas juridiska expertkompetens inom LSS och personlig assistans har våra kunder alltid kostnadsfritt stöd av sin personliga jurist, som kan svara på frågor och oroliga funderingar under processens gång.

* Micke heter egentligen något annat