En grupp av människor sitter och pratar runt ett bord, en kvinna är vänd mot kameran, hon är glad
En grupp av människor sitter och pratar runt ett bord, en kvinna är vänd mot kameran, hon är glad

Jag hade aldrig klarat det här utan kvalificerad juridisk hjälp

Eva föddes med endast en fungerande arm. På grund av överbelastningsskador har armens rörlighet, kraft och funktion blivit kraftigt nedsatt och Eva lider därför av kroniska smärtor. Hon behöver hjälp med personlig hygien, påklädning, hushållssysslor och andra aktiviteter som att umgås med barnbarnen och att komma ut på promenader.

För mer än 20 år sedan beviljades Eva assistans av kommunen hon bor i, men plötsligt fick hon assistansen indragen. Trots att hennes hälsotillstånd försämrats ansåg kommunen vid en omprövning att hon inte längre tillhörde personkretsen enligt LSS.

Då Eva är kund hos Humana fick hon hjälp av Humanas jurist att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Samtidigt yrkades på att hon skulle få behålla sin assistans i avvaktan på att domstolen prövade hennes mål. Detta godkändes och Förvaltningsrätten gav Eva rätt att behålla sin assistans i avvaktan på dom. Vid prövningen av hela målet nio månader senare ansåg Förvaltningsrätten däremot att Eva inte hade rätt till assistans och assistansen upphörde samma dag som domen kom.

Humanas jurist överklagade genast Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, som bedömde att prövningstillstånd skulle beviljas och att Eva skulle få rätt att få behålla sin assistans i avvaktan på domslut. Inom loppet av bara några veckor fick Eva tillbaka sin assistans och en tid därefter kom ett glädjande besked: Kammarrätten fastställde att Eva tillhör personkretsen till LSS och har rätt till personlig assistans.

Kommunen har nu rättat sig efter domstolens utslag och Eva har tills vidare personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Nu kan hon återigen leva sitt liv utan att vara helt beroende av familj, anhöriga och vänner.

– Jag hade aldrig klarat det här utan kvalificerad juridisk hjälp av Humanas jurister, säger Eva och fortsätter:
- Jag är så tacksam att ni inte gav upp utan fortsatte att kämpa genom alla processer i domstolen.

* Eva heter egentligen något annat