man i rullstull fikar med en kvinna utomhus
man i rullstull fikar med en kvinna utomhus

Josefs kamp för att få personlig assistans

Josef behöver hjälp för att kunna klara av och sköta det mesta i hans vardag. Han har flera gånger sökt assistans men fått avslag. Med hjälp av Humanas jurister fick han hjälp att vinna målet.

Josef bor i södra Sverige och är delvis förlamad efter en hjärnblödning för 5 år sedan. Han klarar inte längre att gå själv och behöver hjälp med att bli körd i sin rullstol. Han får idag hjälp av hemtjänsten inom kommunen men känner sig väldigt bunden till hemmet. Hans fru får hjälpa honom under dagen då tiden från hemtjänsten inte räcker till, att komma ut på olika aktiviteter. Josef tycker precis som oss alla om att komma ut på promenader, restaurangbesök och att få besöka sin släkt, vänner och bekanta.

Josef har läst mycket om personlig assistans och ansökt vid flera tillfällen. Han ansökte själv de första gångerna men fick beslut om avslag från kommunen. Inte heller överklagan till domstol, som han skrev själv, ledde till att han fick personlig assistans. När Josef ansökte för tredje gången och på nytt fick avslag från kommunen letade han efter hjälp på internet. Han hittade då till Humanas hemsida med erbjudande om stöd i processen. Josef kontaktade Humana för att råd kring hur han skulle gå till väga, nu när han fått ett nytt negativt besked från kommunen.

Eftersom Josef snart skulle fylla 65 år insåg han att det förmodligen var hans sista chans att få personlig assistans. Humanas jurist blev inkopplad och anmälde sig genast till domstolen som Josefs ombud. Juristen yrkade på en så kallad muntlig huvudförhandling som innebär att man får komma till domstolen och muntligen inför rätten framföra sina argument.

Dagen kom för huvudförhandling. Inför rätten, där även Josef själv och hans fru var med, framförde Humanas jurist alla argument som talade för Josef.

Några dagar innan jul kom det positiva beskedet från domstolen. De ansåg att Josef har rätt till personlig assistans!

Nu väntar Josef på att kommunen ska följa domstolens utslag och kalla till ett möte där samtliga av hans hjälpbehov ska gås genom innan kommunen kan fatta ett beslut om hans personliga assistans. Humanas jurist ska självklart också vara med och följer processen till sitt slut. Snart kommer Josef att ha mer frihet och avlastning i sin vardag. Det är en självklarhet att alla har rätt till ett bra liv.