1. Start
  2. Om Humana
  3. Viktiga frågor för Humana

Viktiga frågor för Humana

Humana är verksamma inom områden som är betydande för individers välmående och för hela samhällets välfärd, och vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling i de nordiska länderna. Välfärdens framtidsutmaningar är stora, och Humana strävar efter att vara en pålitlig och långsiktig partner för framtidens lösningar. Målet är att sätta en ny standard för nordisk omsorg.

Hero

Frågor vi driver

Girl trying earrings, sitting in bed.

En ansvarstagande samhällsaktör

Att vara en ansvarstagande samhällsaktör är ett av Humanas viktigaste mål, en del av själva grunden för vår affärsidé.

A group of people sitting at a table

Sociala utfallsmått

Välfärden finns till för att ge alla människor ett bra liv – i olika skeden av livet. Behoven är stora, och kommer att växa. Då är det viktigt att vi vet att vi gör rätt saker i välfärden. Att vi vågar mäta, följa upp och redovisa resultaten av det vi gör – men även att vi använder de resultaten för att jämföra oss med andra, och förbättra välfärdstjänsterna. Det är i korthet vad sociala utfallsmått handlar om.

Man i rullstol kollar på LP-skiva tillsammans med sin assistent

Viktiga frågor personlig assistans

Assistansanvändare och personliga assistenter måste få rimliga villkor. Alla seriösa aktörer måste få förutsättningar att göra ett bra jobb som vi önskar, och vara en trygg, kvalitativ och effektiv del av välfärden. Humana prioriterar förändring på tre områden.

Tidigare initiativ

Barn, man och kvinna spelar basket

Barnbarometern med Rädda Barnen

Alla barn ska ha rätt till ett bra liv. Denna rättighet är mer aktuell nu än på mycket länge. Barnets bästa hamnar dessvärre i skymundan i många av de debatter som förs kring olika samhällsutmaningar. Ofta kommer istället olika myndigheters eller andra samhällsinstansers behov, förutsättningar och brister i förgrunden.

Affisch Håll huvudet högt

Dokumentärteater som behandling

Hålla huvudet högt – Vi känner ingen smärta – Sanna mina ord - är tre uppsättningar av dokumentärteater som verkat som behandlingsinslag inom ungdomsvård.

Som en ansvarstagande samhällsaktör vill vi bidra till en bättre kvalitet, både i den offentliga och privata omsorgssektorn.

Vi bidrar genom kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete i vår egen kärnverksamhet. Men också genom att till exempel samverka i forskningsprojekt inom våra kompetensområden.

Vi vill driva utvecklingen av en evidensbaserad praktik och fortlöpande sätta en högre standard på omsorgstjänsterna i samhället. Som arbetsgivare till tusentals medarbetare som vi har ett stort ansvar för. Möjlighet att bidra till ökad mångfald och inklusion i vårt samhälle.

Vår värdegrund

Alla har rätt till ett bra liv. Rätten till ett bra liv är inskrivet i svensk lag och i FN:s Barnkonvention. Det är också en naturlig utgångspunkt för oss på Humana och därför har vi även valt det som vår vision.

Lä mer om Humanas värdegrund
Kvinna och barn sitter vid bord, de skrattar och håller varandras händer