1. Start
  2. Om Humana
  3. Viktiga frågor för Humana
  4. En ansvarstagande samhällsaktör
Girl trying earrings, sitting in bed.

En ansvarstagande samhällsaktör

Att vara en ansvarstagande samhällsaktör är ett av Humanas viktigaste mål, en del av själva grunden för vår affärsidé. Det handlar om att få välfärdens resurser att räcka längre, att kunna rekrytera och behålla engagerade och skickliga medarbetare till viktiga välfärdsjobb, att ta fram och implementera ny kunskap och effektiva metoder, och om att motverka negativa trender och faktorer i samhället – det må vara pandemier, organiserad brottslighet eller annat. Om en mer human utveckling av välfärden i en föränderlig värld.

Humana vill vara en röst i debatten, och vi vill vara öppna med de frågor vi driver och de argument vi framför, i medier, sociala medier och i kontakter med förtroendevalda, organisationer och andra makthavare. Vi eftersträvar goda förutsättningar för de sektorer vi verkar inom – goda förutsättningar att hjälpa människor i behov av samhällets hjälp, och att bygga hela samhället starkare. Vi tror att vår gemensamma motståndskraft blir starkare med hjälp av starka samhällsaktörer, privata såväl som offentliga.

I vårt policyarbete och opinionsbildning fokuserar Humana på fyra teman där vi tror att vi kan bidra:

Kvalitet i välfärdstjänsterna.
Social innovation med utveckling och tillämpning av ny kunskap och nya metoder.
Konkurrenskraftiga priser som får välfärdens resurser att räcka längre.
Valfrihet som ger självbestämmande åt dem välfärden finns till för – våra kunder, brukare, klienter och patienter.