Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Partnergruppen

Tillbaka till Om oss

Partnergruppen består av olika enheter som är specialiserade inom psykiatri, äldrepsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov.

Om Partnergruppen

Vi erbjuder behandling, habilitering, rehabilitering och omvårdnad. I lugna och rogivande miljöer där vårt arbete präglas av evidens, professionalitet, engagemang och arbetsglädje. De personer som kommer till oss har vanligen en varierad psykiatrisk problematik alternativt är äldre med eller utan demenssjukdom.

Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Har alla gedigen kompetens och arbetar i team. Med fokus av den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga. Resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning. Att träna de sociala färdigheter som behövs i vårt samhälle.

Vi erbjuder stimulerande aktiviteter. Vi arbetar aktivt för att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter för de som vistas hos oss. Vi ser varje människa som en individ och tar stor hänsyn till personliga önskemål.

Våra olika enheter finns i en lugn och trivsam miljö. Runt omkring i Skåne med närhet till såväl sjö, natur som storstad. Enheterna är indelade i mindre grupper med få platser och har rymliga rum med god standard.

Till Partnergruppens enheter

Kontaktinformation