Två kvinnor, en med munskydd och röd tröja

Basala hygienrutiner

Som personlig assistent arbetar du ofta nära kunden. Det gör att det är viktigt att veta vad du ska göra för att upprätthålla en god hygien. Syftet är att inte utsätta kunden, dina kollegor eller dig själv för smittrisker.

Du ska alltid följa de basala hygienrutinerna.

Innan du går till jobbet, känn efter om du är frisk.

En god handhygien och handtvätt med tvål och rinnande vatten är en viktig del i rutinerna. Skyddskläder och personlig skyddsutrustning är också en del av rutinerna och ska användas vid vissa tillfällen eller situationer. Om det finns risk för smitta på din arbetsplats kan du behöva extra instruktioner från din närmaste chef.

Det finns olika typer av smittor och de kan spridas på olika sätt. Om du följer de basala hygienrutinerna minskar det risken för smittspridning oavsett typ av smitta.

I Humanas lärportal hittar du utbildningen Basala hygienrutiner i personlig assistans, logga in i FAST för att nå lärportalen, se nedan. Utbildningen är obligatorisk när du börjar arbeta på Humana men kan också behöva repeteras.

God basal hygien innebär följande:

 • Iaktta generell renlighet och god hygien
 • Använd inte ringar, armband och/eller armbandsur vid nära omvårdnadsarbete
 • Ha inte löst hängande hår, långa naglar, lösnaglar eller nagellack
 • Örhängen och andra smycken kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet
 • Sår på nagelband, sår på händerna, infekterat piercinghål och så vidare kan utgöra risk för smitta. Prata med din närmaste chef om du är osäker
 • Långärmade kläder ska inte användas i samband med omvårdnadsarbete
 • Bandage och stödskenor på händer och/eller underarmar ska inte användas vid omvårdnadsarbete
 • Använd alltid skyddshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Tänk på att skyddshandskar inte ersätter kravet på god handhygien. Handskar ska inte spritas/desinfekteras då det kan förstöra det skyddande materialet
 • Vid vård- och omvårdnadsarbete i nära kontakt med kunden, använd skyddshandskar och skyddskläder
 • Vid risk för stänk av kroppsvätskor, använd ansiktsvisir
 • Vid rekommendation från sjukvården och vid risk för allvarlig luftburen smitta, använd munskydd i förebyggande syfte
 • Tvätta händerna ordentligt med tvål och rinnande vatten före arbete med kunden samt efter orent arbete, även om du har använt skyddshandskar
 • Desinficera händerna även efter handtvätt med tvål
 • Hantera kanyler och vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor enligt rutin, på ett tryggt och säkert sätt. Lägg dessa i avsedd behållare för smittförande/stickande/skärande avfall, utan att sätta tillbaka skyddshylsan på kanylen. Kontakta din närmaste chef om du är osäker på hur du ska hantera kanyler

Så här tvättar och desinficerar du dina händer

Tvätta dina händer med tvål enligt instruktionen:

 1. Blöt händerna med rinnande vatten
 2. Ta flytande tvål i handen
 3. Gnid in tvålen i händerna tills den löddrar rikligt i händerna, i minst 30 sekunder
 4. Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggen, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna
 5. Skölj av tvålen med rinnande vatten
 6. Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk

Desinficera dina händerna med handdesinfektion enligt instruktionen:

 1. Kupa handen och häll på rikligt med handdesinfektionsmedel (2-4 ml) på torra händer
 2. Gnid in medlet överallt på händerna, börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna.
 3. Gnid handdesinfektionsmedlet till händerna är torra