Två unga flickor som sitter med kaninöron och äter varsin morot.

För dig som är gravid eller ammar

Att arbeta under en graviditet eller vid amning fungerar i många fall bra, men i vissa situationer kan arbetsmiljön innebära en risk. Din närmaste chef är ansvarig för att bedöma eventuella risker och för att det ska vara möjligt behöver du informera din chef om du är gravid eller ammar.

Riskbedömning av din arbetsmiljö

Som arbetsgivare är vi på Humana skyldiga att undersöka och åtgärda eventuella risker som kan föreligga för dig som är gravid eller ammar.

Kontakta oss!

Du som är gravid eller ammar behöver omgående meddela detta till din närmaste chef på Humana, så att vi kan riskbedöma och se över möjligheten att anpassa din arbetsmiljö.