En kvinna och ett barn utomhus

Företagshälsa

På Humana arbetar vi för ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid. Som ett led i det arbete har Humana i Sverige avtal med Falck som företagshälsa.

Falck är rikstäckande och finns på 70 orter runt om i landet. Falck verkar inom fyra områden - hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsanpassning/rehabilitering. Inom Falck finns ett flertal kompetenser som bland annat rehabiliteringssamordnare, företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare, psykologer, ergonomer och fysioterapeuter.

För dig som medarbetare

Om du som medarbetare har behov av företagshälsovård kontaktar du din närmsta chef för dialog. Alla besök hos Falck ska godkännas i förväg av din chef.