Kvinna sitter på bänk i det gröna

Policy för bedömning av arbetsförmåga

Humana assistans har enligt Socialförsäkringsbalken en skyldighet att säkerställa att du som arbetar som personlig assistent har arbetsförmåga för att utföra ditt arbete.

Assistansersättning får enligt Socialförsäkringsbalken inte betalas ut om ”assistansen har utförts av någon som till följd av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent (51 kap. 16 § SFB)”. Denna lagregel har införts för att det funnits fall där personer som arbetat som personlig assistent själva varit sjuka eller av ålder inte kunnat utföra arbetet som personlig assistent på ett kvalitativt sätt.

Alla personliga assistenter som börjar jobba hos Humana assistans försäkrar själva, via underskriven bilaga till anställningsavtalet, att de har arbetsförmåga. Som arbetsgivare har vi dock det yttersta ansvaret för att säkerställa att våra anställda har uppgett korrekta uppgifter gällande sin arbetsförmåga. För att kunna säkerställa detta ska alla anställda personliga assistenter över 70 år genomgå regelbundna hälsoundersökningar enligt vår rutin. Även personer som på grund av sjukdom kan sakna arbetsförmåga kan komma att genomgå hälsoundersökning. Hälsoundersökningarna genomförs av vår företagshälsovård Falck.

Vi ska på begäran av Försäkringskassan eller kommun kunna visa intyg på att en enskild personlig assistent har den arbetsförmåga som krävs. Utöver kraven enligt ovan vill vi också förebygga arbetsrelaterad ohälsa på grund av ålder hos våra medarbetare.