Kvinna med svart hår iklädd mörkblå tröja, står i ett kök med fika framför sig, hon är glad

SAM - Systematiskt arbetsmiljöombyte

Vi på Humana bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå en trygg arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan sammanfattas i fyra olika faser

  • Undersöka
  • Riskbedöma
  • Åtgärda
  • Följa upp
SAM hjulet

Vi på Humana använder olika metoder för att arbeta systematiskt med undersökningar av våra assistenters arbetsmiljö. Förutom regelbundna skyddsronder som du kan läsa mer om under Skyddsrond och riskbedömning, genomför vi också löpande medarbetarundersökningar. Vid personalmöten finns alltid en punkt om arbetsmiljö med på agendan. Genom att ställa frågor och diskutera arbetsmiljö ur olika perspektiv kan vi fånga upp eventuella risker, se mönster, sätta in åtgärder och göra uppföljningar.