penna och block med Humans logga på

Skyddskommitté Humana assistans

Vår skyddskommitté består av representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Skyddskommittén är ett viktigt forum för samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Skyddskommittén träffas fyra gånger per år och ser tillsammans över det övergripande arbetsmiljöarbetet på företaget samt följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar enligt plan. Frågor som diskuteras i skyddskommittén är bland annat företagshälsovård, tillbuds- och arbetsskaderapportering och utbildning rörande arbetsmiljö. De styrande dokumenten inom arbetsmiljö, så som policys och rutiner, ses årligen över av skyddskommittén.

I Humana assistans skyddskommitté finns följande representanter:

  • Driftchef
  • HR-chef
  • Arbetsmiljöutvecklare
  • Arbetsmiljösamordnare
  • Tre regionala skyddsombud från Kommunal
  • Ett lokalt skyddsombud från Vision

Om du som medarbetare vill komma i kontakt med Kommunal för frågor om medlemskap eller för att få hjälp i ett ärenden, se nedan.
Kommunal Direkt, tel: 010-442 70 00
Mejl: direkt@kommunal.se

Kommunals webbplats når du här Kommunal (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.