En person skriver på en dator, vid sidan står det en kaffekopp med Humanas logotyp på

Tillbud och arbetsskador

Om tillbud och arbetsskador sker ska det anmälas till oss på Humana, läs mer om det här nedan.

Tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon varit nära att skadas. Det kan exempelvis vara en händelse där ingen varit i närheten men där man normalt vistas och utför arbetsuppgifter. Exempel på tillbud kan vara ett trasigt hjälpmedel som kan leda till skada om det inte lagas.

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Även personskador som uppkommer på väg till eller från arbetet betraktas som arbetsskada, ett så kallat färdolycksfall. Exempel på arbetsskada kan vara att man gör sig illa i ryggen vid en förflyttning eller att man skär sig i handen vid matlagning.

Anmälan

Du ska rapportera samtliga olycksfall och tillbud som sker till och från samt under arbetet. Tänk på att även rapportera incidenter som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (till exempel hög arbetsbelastning, kränkningar eller konflikter). Anledningen till att vi rapporterar tillbud är för att vi ska upptäcka och förebygga risker i vår arbetsmiljö som kan leda till skador eller olyckor.

Efter att du har gjort en anmälan om tillbud eller arbetsskada kommer din chef att hantera denna och agera vidare utifrån vad som har inträffat.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Vissa olycksfall och tillbud måste vi som arbetsgivare anmäla till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Följande olyckor och tillbud anmäls alltid av oss på Humana:

  • Dödsfall
  • Allvarliga olyckor
  • Annan skadlig inverkan som inneburit allvarlig personskada
  • Tillbud eller händelser som kunnat leda till allvarlig personskada