Två barn leker med en kvinna

Föräldraledighet

Vi på Humana tycker det är viktigt att du som medarbetare ska kunna kombinera yrkesliv och privatliv. Arbetsförhållanden, löneutveckling, kompetensutveckling eller utvecklingsmöjligheter får inte vara mindre gynnsamma för dig som har barn. Alla våra medarbetare ska ha samma förutsättningar och möjligheter i arbetet.

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen och är samlingsnamnet för vård av barn och tillfällig vård av barn, även kallat VAB. Föräldrapenning är ersättningen som du får under din föräldraledighet och den betalas av Försäkringskassan.

Föräldraledighetslagen ger möjlighet till sex former av ledighet:

• Föräldraledighet
• Hel ledighet med eller utan föräldrapenning
• Delledighet med föräldrapenning
• Delledighet utan föräldrapenning
• Ledighet med tillfällig föräldrapenning
• Delledighet för barn med omvårdnadsbidrag

Har du barn under 18 månader har du rätt att vara helt ledig med eller utan föräldrapenning.

Fram till dess att barnet fyller 8 år eller har avslutat sitt första skolår har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel. Detta kan du göra med eller utan föräldrapenning.

För att ha rätt till föräldraledighet utöver en fjärdedel måste du ta ut föräldrapenning för den tiden. Då kan du vara ledig från arbetet i längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar även efter att barnet fyllt 18 månader.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning kallas den ersättning du som förälder kan få från Försäkringskassan vid vård av barn (VAB).

Vem gör vad?

Du som ska vara föräldraledig ska anmäla det till oss senast två månader före ledighetens början. I din ledighetsansökan ska du ange hur länge du planerar att vara ledig.

Här hittar du blankett för ledighetsansökan (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta hos ditt barn (VAB) ska anmälan ske så snart som möjligt.

Övrig ledighet med tillfällig föräldrapenning, till exempel besök på vårdcentral, ska anmälas minst en vecka i förväg. Glöm inte att anmäla föräldrapenning till Försäkringskassan.

Vem bestämmer vad?

Om du har ansökt om hel ledighet med föräldrapenning bestämmer du i princip själv när föräldraledigheten ska tas ut, förutsatt att du har ansökt om ledigheten i rätt tid. Det finns ett krav att du ska samråda med oss på Humana om ledigheten, men kommer vi inte överens bestämmer du själv. Ledigheten ska då förläggas så att verksamheten kan pågå utan påtaglig störning.

Vid förkortad arbetstid ska vi tillsammans komma överens om hur ledigheten ska tas ut. Kan vi inte komma överens ska vi förlägga ledigheten i enlighet med dina önskemål. Kravet är dock att ledigheten förläggs så att verksamheten kan fortgå utan påtaglig störning.
Vidare får vi inte ensidigt dela upp ledigheten under arbetsdagen eller lägga den vid annan tid än till arbetsdagens början eller slut.

Avbrott i föräldraledigheten

Om du vill avbryta din ledighet och återgå till arbetet tidigare än planerat ska du anmäla det till din närmsta chef så snart som möjligt. Om du har varit ledig i mer än en månad har vi rätt att skjuta på din återgång i en månad efter det att du har meddelat oss om att du vill komma tillbaka till arbetet.