Två kvinnor cyklar

Semester

Semester är en tid för vila och rekreation och syftar till att ge dig som medarbetare tid för återhämtning. På den här sidan kan du läsa mer om övergripande regelverk för semester.

Semesterdagar

Antal semesterdagar styrs utifrån gällande kollektivavtal och din ålder:

  • Upp till 40 år - 25 dagar
  • Från och med 40 år - 31 dagar
  • Från och med 50 år - 32 dagar

Sparad eller utbetald semester

Huvudregeln är att den semester du tjänar in när du arbetar sparas, så att du kan få den utbetald när du är ledig från ditt schema. Om din anställning är kortare än tre månader kan semesterersättningen utbetalas direkt när du får din löneutbetalning.

Intjänandeår

Intjänande år kallas den period då du tjänar in din semester. Som personlig assistent gäller intjänandeår utifrån Semesterlagen och räknas från och med 1 april till och med 31 mars året därpå. Det är alltså först efter den 1 april året efter intjänandeåret som du kan ta ut betald semester.

Semesterår

Semesterår kallas den period du ska ta ut de semesterdagar som du tjänande in under intjänandeåret. Enligt Semesterlagen är det året efter intjänandeåret, det vill säga efterföljande år från och med 1 april till och med 31 mars året därpå. Som anställd ska du ta ut minst 20 semesterdagar per år.

Semesterförläggning

Vår huvudsemester ska i möjligaste mån förläggas i perioden juni – augusti. För att vi ska kunna planera verksamheten under huvudsemestern krävs det att du lämnar in din ledighetsansökan i tid. Din närmsta chef meddelar när ansökan senast ska vara inlämnad. Du får besked om din semester senast två månader före ledighetens början.

Det finns tillfällen då verksamheten och dina önskemål om semesterns förläggning kommer i obalans. Som arbetsgivare har vi då möjlighet att förlägga din sommarsemester som fyra sammanhängande veckor under månaderna juni, juli och augusti. Vår ambition är dock alltid att försöka tillmötesgå dina önskemål så långt det är möjligt – så länge det inte innebär negativa konsekvenser för dina kollegor eller verksamheten.

Resterande semester

Om du vill ta ut semesterdagar vid andra tidpunkter utöver huvudsemester ska det ske i samråd och överenskommelse med din närmaste chef. Semester beviljas om det inte innebär negativa konsekvenser för verksamheten.

Semesteransökan ska lämnas in till din närmaste chef i god tid för att underlätta planering inför eventuell ledighet.

Här hittar du blankett för ledighetsansökan (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., du kan även göra din ledighetsansökan direkt i FAST.