Kvinna håller i termometer

Sjukfrånvaro

Att vi ibland blir hastigt och ofrivilligt sjuka är något som vi inte kan styra över. Något som vi däremot kan styra över är verksamhetens planering och vårt omhändertagande av dig som medarbetare när du blir sjuk.

Sjukdag 1

Vid sjukdom eller vård av sjukt barn ska du som personlig assistent omgående anmäla detta till din uppdragschef. Det är viktigt att sjukanmälan alltid görs via telefonsamtal, inte via sms eller mejl. Om din närmsta chef inte finns tillgänglig ska du ringa Humanas växel på 08-599 299 00 och be att bli kopplat till annan chef.
Vid sjukdom utanför kontorstid görs sjukanmälan hos Bemanningsenheten via telefonnummer 020-120 00 65.

Sjukdag 8

Om du är sjuk mer än sju dagar ska du inkomma med kopia på ett läkarintyg till Humana. Detta är en förutsättning för att du ska få sjuklön från och med den åttonde dagen, och något som regleras enligt Lag (1991:1047) om sjuklön. Det är enbart professionen läkare eller tandläkare som har rätt att utfärda läkarintyg för sjukfrånvaro, och det är enbart de läkarintyg som godkänns.

Sjukdag 15

Om du har är sjuk mer än 14 dagar ska Humana anmäla detta till Försäkringskassan från den 15:e sjukdagen. Vid denna tidpunkt är det Försäkringskassan som fortsättningsvis utbetalar sjukpenning. Har du ett nytt läkarintyg är det viktigt att du skickar in en kopia på detta till din närmsta chef.

Arbetsanpassning -och rehabilitering

Vid en längre sjukskrivning kommer du att bli kontaktad av din närmsta chef för att diskutera vidare hur du på bästa sätt kan återgå i arbete. Mer information om detta hittar du på sidan om Arbetsanpassning och rehabilitering.