En person håller i en penna

Tjänst- och studieledighet

Det finns många olika typer av ledighet. Vissa är en laglig rättighet medan andra ledigheter kan beviljas av oss som arbetsgivare utan att det är vår skyldighet.

Oavsett vilken typ av ledighet du önskar ska du ansöka om ledighet till din uppdragschef. Det kan skilja sig tidsmässigt hur långt i förväg du ska ansöka om ledighet beroende på vilken typ av tjänstledighet du ska ansöka om.

Tjänstledighet

En ledighet som arbetsgivaren inte har någon skyldighet att bevilja enligt lag brukar kallas för allmän tjänstledighet. Tänk på att tjänstledighet inte är semesterlönegrundande och tjänstledighetsavdrag görs.
Allmän tjänstledighet innebär att du som anställd inte har någon särskild rätt till ledigheten, utan det är arbetsgivaren som avgör om ledigheten beviljad. Kontakta din uppdragschef för att diskutera eventuell tjänstledighet.

Har tjänstledighet beviljats finns ingen rättighet att avbryta ledigheten i förtid och återgå till anställningen.

Studieledighet

För att ha rätt till studieledighet måste du ha varit anställd hos oss de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Din tänkta utbildning måste vara planmässigt upplagd och huvudsyftet ska vara att förmedla kunskaper i något avseende.
Om du vill ansöka om studieledighet ska du lämna din ledighetsansökan minst två månader innan studierna beräknas börja. Vi har rätt att skjuta upp din ledighet i högst sex månader om ledigheten inte är möjlig för verksamheten.

Om du vill avbryta en ledighet som varat mellan en vecka och ett år ska du underrätta din uppdragschef minst två veckor i förväg. Om din ledighet har varat i mer än ett år ska återgång till arbetet anmälas en månad i förväg.

Här hittar du blankett för ledighetsansökan (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.