En karusell

Årshjul - rutiner för personliga assistenter

Årshjulet syftar till att öka tillgängligheten av Humanas viktigaste rutiner, för våra personliga assistenter. Det är även ett verktyg för våra arbetsledare i deras uppdrag med att bidra till att dessa rutiner blir lästa, och förstådda, av alla våra medarbetare på årlig basis.

Ett årshjul som visualiserar våra viktigaste rutiner

Årshjulet har tagits fram som stöd för våra arbetsledare i deras arbete i assistansen, för att säkerställa dess kvalité. Det har också tagits fram som ett stöd till våra personliga assistenter, för att de skall ha en tydlig visuell bild över vilka rutiner de behöver läsa på årlig basis. Årshjulet med tillhörande rutinerna (som ni hittar här nedan) är en grund i vårt kvalitetsarbete och sedan finns det såklart många andra viktiga faktorer som krävs för att skapa en trygg och säker assistans för våra kunder, våra personliga assistenter och för våra arbetsledare. Övriga faktorer finner du mer information om på andra sidor här på Assistentportalen.

Årshjulet är uppdelat i kvartal med olika fokusområden:

Klicka på de olika rutinerna i rosa, för att komma till rätt sida

årshjul

I de olika kvartalen så jobbar även våra uppdragschefer samt övriga funktioner i verksamheten med samma fokusområden och på så vis når vi en synkronisering i det interna arbetet och det arbetet som utförs direkt mot våra kunder och våra medarbetare.

Här kan du ladda ner Årshjul - rutiner för personliga assistenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Filen laddas ner till din enhet, där du sedan förslagsvis kan skriva ut den och ha den på arbetsplatsen.

Komplement till årshjulet, där du och dina kollegor kan bidra, är bland annat:

  • Uppmärksamma förändringar i kundens vardag, som behöver föras in i kundens genomförandeplan (detta sker alltid i samråd med kund och uppdragschef)
  • Rapportera avvikelser, förbättringar och andra synpunkter
  • Delta i Skyddsrond på årlig basis
  • Delta i samt vara engagerad på regelbundna personalmöten
  • Genomföra utbildningar i Humanas lärportal
  • Ta del av information från Humana exempelvis via HumanaNytt
  • Verka för en löpande dialog och god kommunikation i alla led