person i rullstol på en äng

Att vara Arbetsledare

Vi vill med denna sida samla våra tankar kring vad det innebär att vara Arbetsledare på Humana. Vad det innebär för våra kunder, för våra medarbetare och för Humana som verksamhet.

Vad innebär det att vara Arbetsledare på Humana?

För kunden

Våra kunder är beroende av att Humana gör allt vad vi kan för att de skall ha en trygg, säker och livfull assistans. Vi har genom studier och tester kommit fram till att en av de viktigaste faktorerna för att uppnå detta är att ha utbildade arbetsledare i varje enskild assistans, det finns självklart assistanser där en arbetsledare av någon anledning ej behövs, men vår utgångspunkt är att det är en framgångsfaktor och något vi strävar efter att uppnå. För kunden innebär det att vi har en ledande funktion på plats i kundens vardag, vi kan fånga upp risker och framgångsfaktorer på daglig basis och ständigt verka för att kundens assistans är trygg, säker och välfungerande.

För dig

Att vara arbetsledare på Humana assistans innebär stora möjligheter att utvecklas i sin roll, att få kliva vidare i karriären in i en ledande position och det ansvar som kommer med att vara i en ledande position. Våra arbetsledare agerar i enlighet med våra värderingar och vår vision och det är även ur dem som arbetsledarrollen tar avstamp, kompetens kring detta är något våra arbetsledare får med sig via vårt Arbetsledarprogram som finns i Humanas lärportal, du når lärportalen genom att logga in i FAST Länk till annan webbplats.. Som arbetsledare på Humana assistans får man möjlighet att påverka så att kunden man jobbar för, får den absolut bästa assistansen utifrån dennes behov och önskemål. Man får möjlighet att bidra till att ens kollegor har en god arbetsmiljö samt en trygg arbetsvardag. Man får också möjlighet att vara i en position där man bidrar till, samt är ett föredöme för, att Humana följer de lagar, regler och förordningar vi verkar inom.

För medarbetarna

För medarbetarna innebär rollen som arbetsledare ett dagligt stöd på arbetsplatsen, någon som är nära och har mandat att fatta beslut i vissa frågor. Någon som kan föregå med gott exempel och finns där när behov av stöd yttrar sig. Det innebär även att de har någon som i samråd med uppdragschef säkerställer att medarbetarnas arbetsmiljö samt arbetssituation är välfungerande och trygg.

För Humana som företag

Vi ser våra arbetsledare som en nyckelroll i att kunna bedriva kvalitativa och trygga assistanser för både våra kunder och medarbetare. Tryggheten det innebär för oss som verksamhet att ha en ledande roll ute hos varje enskild kund är högt skattad och det är också därför vi valt att satsa så mycket på våra arbetsledare, för vi ser att det ger positiva utfall i alla riktningar. Vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda våra arbetsledare vårt nationella Arbetsledarprogram och den kompetensutveckling det innebär att bli Diplomerad arbetsledare. Vi är fortsatt stolta över att fortsätta satsa på våra arbetsledare och deras jobb i varje enskild assistans, vilken vi ser leder till ökad kvalité och trygghet för både kunder och medarbetare. Har du några förbättringstankar om hur Humana assistans kan jobba vidare med vår Arbetsledarutveckling, registrera gärna dessa som en synpunkt via DF Respons.