Kvinna som dricker kaffe och tittar på sin dator

Verktyg i din arbetsvardag

På denna sida hittar du som arbetsledare bland annat dokument som du kommer att använda regelbundet i din arbetsvardag. Vid frågor och funderingar kopplat till verktyg för att kunna hantera ditt uppdrag som arbetsledare, ska du alltid vända dig till din uppdragschef där du finner stöd.

Personalmöte

När du jobbar som arbetsledare på Humana så ingår det oftast att planera samt helt eller delvis hålla i personalmöte, detta sker alltid i någon form av samråd med din med uppdragschef. Beroende på hur just ditt uppdrag som arbetsledare ser ut, så kan du ha mer eller mindre ansvar för de regelbundna personalmötena och oavsett hur ansvarsdelen ser ut kring planering och utförande, så har du som arbetsledare ett ansvar för att aktivt delta i, samt vara en förebild under personalmötet på just din arbetsplats.

Som minimum ska alla assistansgrupper ha minst ett personalmöten per år, men vår målsättning är fyra personalmöten per år. Detta för att löpande under året få möjlighet att träffas hela gruppen och för att Humana ska kunna dela viktig information med sina medarbetare. Det är även en bra riktlinje utifrån vår vision om att alla våra medarbetare skall ta del av och reflektera över vårt Årshjul - rutiner för personliga assistenter, som innehåller de viktigaste av våra rutiner och är indelat i kvartal över året. Se länk till sidan för Årshjulet längre ner på denna sida.

När personalmöten planeras och genomförs ska alltid Humanas mallar agenda och protokoll för personalmöte användas, agendan ska din uppdragschef ta del av innan mötet och protokollet ska delas till din uppdragschef efter mötet- dels för insyn men även för dokumentation och uppföljning, i de fall det behövs.

Här nedan kan du ladda ner mallarna, observera att de hamnar som en nerladdad fil på din enhet.

Personalmöte - agenda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Personalmöte - protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemanningar

Att ha fungerande bemanningar i alla våra assistanser är avgörande för att våra kunder ska ha en trygg och säker assistans och ni medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö. Som arbetsledare har du en viktig funktion för att detta ska fungera optimalt, i samråd med din uppdragschef och kund så upprättar ni en välfungerande bemanningsrutin i just den assistans du jobbar i. Alla bemanningsrutiner är unika och ska anpassas så att den uppfyller de behov som finns i just din kunds assistans. Vidare så är det viktigt att rutinen är välkänd av alla medarbetare samt att nya medarbetare introduceras i rutinen vid påbörjad anställning. Det är också viktigt att regelbundet följa upp att rutinen följs, på så vis så kvalitetssäkrar vi arbetssättet och har möjlighet att justera om behovet finns.
Uppföljningansvaret och det yttersta ansvaret för rutinen ligger på uppdragschef, men du som arbetsledare är en nyckelfunktion för att få bemanningsrutinen hållbar samt att den efterlevs i vardagen.

I vissa arbetsledaruppdrag så ingår bemanning till viss del och då är det extra viktigt att ha en tät dialog med uppdragschef i de fall du stöter på utmaningar i bemanningssituationer, eller kring frågor i förebyggande syfte. Det är också många gånger så att du som arbetsledare samverkar med vår Bemanningsenhet och då är det viktigt att kommunikationen är tydlig, utgår ifrån kunden samt personalens bästa och sker på ett etiskt korrekt sätt.

När en bemanning ska lämnas över från en arbetsledare till Humana, så görs detta i första hand till er uppdragschef, som sedan kopplar in Bemanningsenheten. Om ni tar kontakt direkt med Bemanningsnheten, så ska överlämningen ske på ett kvalitativt sätt och i så god tid som möjligt samt att du som arbetsledare har kundnumret tillgodo vid överlämningen. Vi förstår att det ibland uppstår bemanningssituationer med kort varsel och det är helt okej, dock är det viktigt att vid svåra bemanningar ta kontakt med uppdragschef, eller i andra fall Bemanningsenheten så snart som möjligt.

Feedback som arbetsverktyg

Att jobba med feedback i din arbetsledande roll på Humana kommer med många fördelar! Feedback är en del av Arbetsledarprogrammet, en del av vårt Värdegrundsmaterial för arbetsledare och bör även vara en del av era personalmöten i assistansen. Att lägga in en feedback-runda i slutet av ett personalmöte, ha en feedback låda på arbetsplatsen eller jobba med feedback som en del av er konflikthantering i gruppen har många positiva effekter.

Feedback ska alltid genomtänkt, nödvändig, utvecklande och kärleksfull- om den inte är det ska man fundera över om den ens ska förmedlas. När feedback tas emot av mottagaren så är det väldigt olika hur detta hanteras, beroende på vart mottagren befinner sig i sig själv och påverkas av innehållet i feedbacken. För att få en bättre förståelse för detta så har ni nedan ett verktyg ni kan använda och det är den fantastiska feedback-trappan, vilken beskriver de olika stadieran vi går igenom när vi får feedback och behöver utvecklas.

Feedback-trappan (filen laddas ner till din enhet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion för nyanställda

En kvalitativ introduktion är A och O för att våra nyanställda ska få de bästa förutsättningar att göra ett bra jobb hos våra kunder. Här har du som arbetsledare en viktig roll, självklart i samråd med uppdragschef. Vid en introduktion är det viktigt att tänka förebyggande och planera väl, så att den nyanställde får möjlighet att lära sig alla rutiner korrekt samt framförallt lära känna kunden och kunden får lära känna den nyanställde. På Humana använder vi vår Mall för introduktion (se länk nedan).

Observera att mallen är en mall och behöver anpassas till just din kund - du kan med fördel använda mallen för att ta fram en kundspecifik introduktionsmall i just din assistans, detta i samråd med kund och i dialog med uppdragschef.

Kundspecifika introduktionsmallar ska alltid sparas i FAST under dokument, vilket uppdragschef ansvarar för. Vid frågor och funderingar gällande ditt ansvar kring introduktion av nyanställda, bolla med din uppdragschef.

Här nedan kan du ladda ner Humans mall för introduktion, observera att den hamnar som en nerladdad fil på din enhet.

Kundspecifik introduktionsplan - mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsledarforum

Under 2024 testar vi på Humana ett nytt koncept, som delvis byter ut HumanaNytt live och det är vårt nya Arbetsledarforum. Vi har de senaste åren fått in flera förbättringsförslag från anställda arbetsledare hos oss och även från flera tjänstemän, om att det önskas ett forum för arbetsledare och nu är vi i startgroparna med detta. År 2024 kommer utgöra en testperiod, som vi sedan utvärderar vid årets slut och efter det fattar beslut om Arbetsledarforum skall bli en obligatorisk del av vår verksamhet.

Den 26 juni kl. 15.00-16.00 kommer vi köra en repris på maj månads Arbetsledarforum, detta pga teknikstrul den 29 maj. Den 11 september kl. 15.00-16.00 är sedan nästa Arbetsledarforum och inbjudan (med anmälan) kommer att skickas ut till alla våra arbetsledare i god tid inför forumet. Du som arbetsledare ansvarar sedan själv för att anmäla dig till var och ett av tillfällena, för att kunna delta och sedan gäller obligatorisk närvaro, alternativt avbokning (om förhinder skulle uppstå).

Arbetsledarforumet syftar till att regelbundet förse dig som arbetsledare med viktig information och kompetensutveckling som grundar sig i vårt Årshjul - rutiner samt att ni ska få möjlighet att lyfta frågor och funderingar i er roll som arbetsledare. Observera att forumet är strikt styrt av både tystnadsplikt och GDPR, således kommer inga specifika ärenden kunna lyftas där utan den sortens stöd finner ni hos er uppdragschef.

Vi ses, varmt välkommen!