Hand writing

Arbetsgivarintyg och övriga intyg

Här nedan får du stöd när det är aktuellt att beställa intyg, så som exempelvis arbetsgivarintyg eller inkomstintyg.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett intyg som innehåller uppgifter om arbetad tid under en viss period, oftast från 6 månader till 1 år tillbaka i tiden. Ett arbetsgivarintyg är det intyg som framförallt A-kassor behöver för att kunna bedöma rätten till A-kassa. Intyget innehåller, förutom arbetad tid, också uppgifter om din anställning så som anställningsform, lön, startdatum och eventuellt slutdatum. Detta intyg skrivs av intygsavdelningen och beställs via Humanasupporten eller via din närmsta chef.

Inkomstintyg

Inkomstintyg innehåller uppgifter om din lön. Ett inkomstintyg begärs bland annat av Försäkringskassan för beräkning av inkomst vid till exempel sjukdom, föräldraledighet eller VAB. Ett inkomstintyg baseras på vad du kommer att tjäna framåt i tiden. Även vid banklån eller kontraktsskrivning för lägenhet kan inkomstintyg krävas. Detta intyg skrivs av intygsavdelningen och beställs via Humanasupporten eller via din närmsta chef.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om din anställning, såsom start- och slutdatum, titel, anställningsform. Detta intyg skrivs av intygsavdelningen och beställs via Humanasupporten eller via din närmsta chef.

Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg innehåller, förutom uppgifterna som finns med i tjänstgöringsintyget, även en generell beskrivning av den tjänst du haft samt omdöme avseende hur du som anställd utfört ditt arbete. Detta intyg skrivs av närmsta chef.

Har du frågor kring intyg, kontakta Humanasupporten.
Telefon: 020-70 80 01
Humanasupportens telefontider är vardagar 08:00–17:00