En pojke med brunt hår och gul tröja spelar schack

Försäkringar och pension

Som medarbetare på Humana har du tjänstepension och ett försäkringsskydd genom vårt kollektivavtal. De kollektivavtalade försäkringarna ges och administreras av AFA Försäkring och Fora.

På AFA Försäkrings webbplats kan du läsa mer om de olika försäkringarna. Nedan följer en kort beskrivning.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om du som medarbetare drabbas av en arbetsskada ger Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) under vissa förutsättningar ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust och andra utgifter. Försäkringen kan även ge ersättning för rehabilitering, vid dödsfall och efterskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

En livförsäkring som ger ett engångsbelopp om en försäkrad anställd avlider före pensionen.

Avtalsgruppförsäkring (AGS)

Avtalsgruppförsäkring (AGS) är en försäkring som kan ge extra pengar utöver ersättningen från Försäkringskassan när du är sjukskriven.

Försäkring vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägget (FPT) är ett komplement du kan ha rätt till när du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tjänstepension

Som ett tillägg till statens allmänna pension står vi som arbetsgivare för en tjänstepension. Tjänstepensionen är avtalad mellan oss som arbetsgivare och de fackförbund som vi har kollektivavtal med. Vi betalar in en premie till Fora. Om du vill veta mer om din tjänstepension, kontakta Fora.

Anmälan till AFA

Observera att det i de flesta fall är du själv i egenskap av försäkrad som ska kontakta AFA Försäkring och göra din anmälan. Det är AFA Försäkring som bedömer om du har rätt till ersättning. Genom att klicka på den rosa knappen kommer du vidare till AFA försäkrings webbplats.

AFA försäkring (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring

Humana har en ansvarsförsäkring som kan täcka sak- och personskada som av misstag har orsakats av dig som personlig assistent. Vi har också en tjänstereseförsäkring som ger dig skydd i de fall du följer med din kund på resa. För mer information om dessa försäkringar, kontakta din närmsta chef på Humana.

Omställningsstöd via Trygghetsfonden (TSL)

Om din anställning upphör kan du som personlig assistent ha rätt till omställningsstöd via Trygghetsfonden (TSL).

Vem har rätt till stöd?

Omställningsstödet gäller för:

 • Tillsvidareanställd som sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) eller på grund av personliga skäl vid sjukdom
 • Anställd med tidsbegränsad anställning som avslutas i förtid. Det innefattar i vår verksamhet dig som:
  • Har en tidsbegränsad anställning (anställning så länge assistansuppdraget varar, timanställning eller vikariat) som avslutas på grund av § 4 Mom 5 A
  • Har en tidsbegränsad anställning (anställning så länge assistansuppdraget varar, timanställning eller vikariat) som avslutas på grund av §4 Mom 5 B
 • Anställd med tidsbegränsad anställning (timanställning eller vikariat) som löper ut efter slutdatum

För att omfattas av stödet vid avgångsorsakerna enligt ovan ska du:

 • Varit anställd minst 12 månader (till och med sista anställningsdag) under de senaste 24 månaderna (på ett eller flera företag som omfattas av omställningsförsäkringen via TSL)
 • Haft en anställning med sysselsättningsgrad om minst 16 timmar i vecka i genomsnitt
 • Vara yngre än 64 år och 11 månader när ansökan inkommer till TSL

Du behöver inte vara medlem i facket för att ha rätt till omställningsstöd.

Anmälan till TSL

I de flesta situationer är det du själv som gör din anmälan till TSL. Rådfråga din uppdragschef om du är osäker.

Inför anmälan behöver du beställa ett arbetsgivarintyg som visar på din anställnings omfattning, längd och form samt hur många timmar som du arbetat de senaste 24 månaderna (eller mindre om anställningen varat under två år). Här kan du läsa mer om hur du beställer ett arbetsgivarintyg Länk till annan webbplats..

För att göra din anmälan går du till Trygghetsfondens webbplats (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyller i ansökningsformuläret.

Välj/fyll i information enligt nedan:

 • Vilken är din situation?
  ”Jag har avslutat en tidsbegränsad anställning”
 • Organisationsnummer
  556605–3996
 • Arbetsställe
  Geografiskt närmsta Humana-kontor/kontoret där din uppdragschef sitter
 • Företagets kontaktperson
  Aktuell uppdragschef och dennes kontaktuppgifter
 • Anställningen
  Aktuella start- och slutdatum/uppsägningsdatum. I detta steg bifogar du också arbetsgivarintyget