Kvinna iklädd rosa hoodie med Humana logotyp på. I bild syns bröstkorg, i handen håller hon ett rött äpple

Friskvårdsbidrag

Humana Assistans erbjuder anställda ett friskvårdsbidrag till ett värde av maximalt 2500 kr per kalenderår och heltidsanställning.

Friskvårdsbidraget kan exempelvis användas till träningskort och utbetalas mot uppvisande av giltigt kvitto. I december 2024 gäller att kvitto ska vara Humana tillhanda senast 13 december, för att det kunna gälla för innevarande år.

Läs mer på sidan om traktamente och utlägg Länk till annan webbplats..

Skatteverket reglerar vad som är godkända kostnader för friskvårdsbidrag. Läs mer på Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats..

Omfattning, anställningstid och sysselsättningsgrad

Friskvårdsbidraget baseras på din sysselsättningsgrad, som framgår av ditt anställningsbevis. Om du exempelvis arbetar 50 % har du rätt till friskvårdsbidrag om 1250 kronor per kalenderår.

Om du börjar arbeta hos Humana Assistans mitt under ett kalenderår, utbetalas friskvårdsbidraget i proportion till antalet månader du kommer jobba under året. Om du exempelvis börjar jobba hos Humana den 1 juli, har du rätt till friskvårdsbidrag för sex månader, just det året. Om du arbetar heltid har du i detta exempel rätt till 1250 kr (2500 kr/12 månader * 6 månader).

Även du som har en tidsbegränsad anställning omfattas av erbjudandet om friskvårdsbidrag. Som tidsbegränsat anställd kan du enbart få friskvårdsbidrag för den period du kommer vara anställd under året. Exempelvis kan du vid inköp av årskort enbart få friskvårdsbidrag för den tid du vid uttag av friskvårdsbidraget förväntas vara anställd under året (detta ska framgå av ditt anställningsavtal).

Du har rätt att nyttja friskvårdsbidraget under din anställning men Humana Assistans ersätter inte ett årskort på träningsanläggning som köps in i slutet av en anställning, men som ska nyttjas framåt i tiden, efter det att slutdatumet för din anställning har passerat.

Föräldralediga och sjukskrivna har också rätt till friskvårdsbidrag. Dock inte medarbetare som är studielediga eller har annan form av tjänstledighet.

Det går inte att byta ut sitt outnyttjade friskvårdsbidrag mot högre lön eller kontanter.

Timanställda som arbetar extra vid behov

För dig som är timanställd och arbetar extra vid behov, baseras friskvårdsbidraget första gången på den sysselsättningsgrad du haft de första fyra månaderna av din anställning.

För att räkna ut hur stort friskvårdsbidrag du har rätt till sammanräknas alla timmar som du arbetat under de fyra månaderna och ligger sedan till grund för hur mycket du kan få ut i friskvårdsbidrag för resterande del av året. Om du exempelvis börjar den 1 januari och under dina fyra första månader arbetat i genomsnitt 25 % (10 timmar/vecka) har du möjlighet att få ut friskvårdsbidrag om maximalt 625 kr under resterade del av kalenderåret.

Vid kalenderårets slut görs en ny sammanräkning av arbetstiden som sedan ligger till grund för kommande års friskvårdsbidrag. På så sätt får du ett friskvårdsbidrag som motsvarar din arbetstid.