En kvinna i rullstol skrattar tillsammans med sin assistent vid ett köksbord

Värdegrund på jobbet

Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi gör, något som har blivit allt viktigare att lägga tid på i takt med att Humana växer.

På Humana finns medarbetare som har ett extra ansvar för att driva våra värdegrundsfrågor framåt. Dessa är våra värdegrundsambassadörer. Tillsammans har vi mejslat fram orden Engagemang, Glädje och Ansvar som våra värdeord och det är hur vi lever efter dem som är det viktiga.

I Humanas lärportal kan du gå utbildning om Humanas värdegrund, du finner lärportalen genom att logga in i FAST, se nedan. Det finns också många bra övningar och verktyg som ni kan använda er av på arbetsplatserna för att diskutera värdegrunden ur just ert perspektiv, exempelvis vår värdegrundskortlek eller olika värdegrundsövningar. Kontakta din arbetsledare eller din närmsta chef om du vill veta mer!

Beteenden som vi eftersträvar i linje med våra värdeord, vilka har återkommit i många samtal som skett under de senaste åren i olika grupper, kan sammanfattas så här:

Engagemang

 • Vi är stolta över att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang
 • Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör för att göra det ännu lite bättre imorgon
  Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag
 • Tack vare engagemanget från enskilda medarbetare kan vi lösa det omöjliga - det är något vi ser hända ofta!

Ansvar

 • Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt
 • Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet
 • Våra ledare ger förutsättningarna att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör
  Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut

Glädje

 • Glädje är att vara stolt över sitt jobb, för att det jag gör faktiskt betyder något för någon annan, kanske till och med skillnaden mellan ett bra liv eller inte
 • Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och skrattar - ofta!
 • Glädje är ett val som kan kräva ansträngning men som alltid är värd investeringen