två personer vid ett bord, den ena kvinnan antecknar

Viktiga kontaktvägar

Du kan på olika sätt alltid komma i kontakt med oss på Humana. Nedan beskrivs olika kontaktvägar du kan ha nytta av beroende på situation och tidpunkt.

Händelser kopplat till sjukdomsfall

Vid akut sjukdomsfall, ring 112

Vid frågor som rör icke akuta sjukdomsfall, ring 1177

Kontorstid

Behöver du komma i kontakt med oss på vardagar, ringer du dagtid via vårt växelnummer och ber att få prata med din närmsta chef.

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00

Växelnummer: 019-760 86 00

Bemanningsenheten

När kontoret är stängt tar Bemanningsenheten emot akuta bemanningsfrågor som inte kan lösas inom gruppen eller med hjälp av arbetsledning på plats hos kunden.

Öppettider

Vardagar: 06:00-08:00 och 17:00-23:00
Helger: 06:00-23:00

Bemanningsenhetens nummer: 020-120 00 65

Kris

När Bemanningsenheten stänger öppnar vi vårt krisnummer. Här hanterar vi krissituationer som svåra olyckor, dödsfall, situationer med hot och våld, allvarliga kränkningar och konflikter.

Öppettider

Alla dagar - 23:00-06:00

Krisnummer: 0771-18 10 08

Humanasupporten

Via Humanasupporten kan du får hjälp med frågor gällande lön, semester och tidrapportering.

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00

Växelnummer: 020-70 80 01

Humanas avvikelsehanteringssystem

Om något inträffar i ditt arbete som avviker på något sätt, både vad gäller assistansen hos kunden eller gällande din egen arbetsmiljö, ska du anmäla detta i vårt avvikelsehanteringssystem DF Respons.

Nedan följer några definitioner av sådant som du ska rapportera till oss:

  • Avvikelse - beror på brister i verksamheten och är en händelse som medfört (negativ händelse) eller som hade kunna medföra (tillbud) något oönskat
  • Negativ händelse - en händelse som medfört något oönskat
  • Tillbud - en händelse som kunnat medföra något oönskat
  • Risk - innebär möjlighet att en negativ händelse ska inträffa
  • Arbetsskada - är olycka eller sjukdom som händer en anställd under arbetstid eller på väg till- och från arbetet
  • Tillbud (arbetsmiljö) - är händelse som kunnat leda till att en anställd skadas på arbetet
  • Personuppgiftsincident - är en händelse där personuppgifter hamnat/kunnat hamna i orätta händer, gått förlorade eller har manipulerats