En man och en kvinna sitter på en bänk utomhus

WeYouMe medarbetarundersökning

Humana har ambitionen att vara branschens bästa arbetsgivare och förstavalet för alla som vill jobba inom omsorg. För att veta hur vi ligger till i den ambitionen så är bästa sättet att fråga våra medarbetare hur de trivs, vad vi kan göra för att utvecklas och om vi följer vår värdegrund. Vi gör det i WeYouMe medarbetarundersökning. Vi har stor nytta av de svar vi får in, där alla medarbetare får chansen att påverka Humana.

Många förslag från tidigare års enkäter har lett till olika förändringar och förbättringar. För att svara på undersökningen krävs att man har arbetat minst 25 procent i tre månader och har en registrerad e-postadress hos Humana. Vi genomför undersökningen tillsammans med vår samarbetspartner Origo Group och varje medarbetares svar är anonymt. Undersökningen görs i alla länder inom Humana-koncernen.Vår medarbetarundersökning en viktig del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vårt ständiga förbättringsarbete.
Tack för att du medverkar!