Hem

Kontaktuppgifter

Här hittar du fler kontaktuppgifter

Telefonnummer till växeln och adresser till våra kontor

Humana ansöker om skadestånd för felaktigt indraget tillstånd

Publicerad: 2024-05-27

Humana Assistans har idag den 27 maj lämnat in en skadeståndsansökan till Justitiekanslern. Det gäller de kostnader vi drabbades av till följd av att vårt tillstånd felaktigt drogs in förra året.

För drygt ett år sedan meddelade IVO att de återkallade vårt tillstånd att bedriva assistans. Vi visste hela tiden att beslutet var fel, men det var först när domen fastställdes den sjätte juli som vi kunde andas ut. Tiden däremellan var tuff och osäkerheten i situationen gjorde att vi förlorade kunder och fick stora kostnader som en följd av rättsprocessen.

Förvaltningsrätten var tydligt på vår sida vilket gör att vi bedömer att vi borde kunna få ersättning för delar av den ekonomiska skada vi haft till följd av det felaktiga beslutet. Vi har därför idag lämnat in en skadeståndsansökan till Justitiekanslern (JK), det är de som hanterar sådana ansökningar riktade mot staten. Vi ansöker om ersättning kopplat till förlorade kunder och kostnader för rättegången. Nästa steg om inte skadestånd beviljas är att gå vidare med en stämningsansökan.

Eftersom det var stort intresse från media under själva processen så är det troligt att de också kommer att rapportera om vår skadeståndsansökan. Vi är beredda på det och vill på det här sättet förbereda dig också. Om du har frågor är det bara att du hör av dig till din kontaktperson. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga men vi räknar med att den kommer att ta upp emot ett år. Vi kommer att uppdatera er när det finns ny information. 

Med vänlig hälsning

Hans Dahlgren