Fem personer sitter vid ett bord och tittar på ett dokument

Stöd, vård och insats

På denna sida hittar du som personlig assistent viktig information som berör din kunds vardag med personlig assistans och så även din arbetsvardag. Flera av de rutiner som du skall läsa på årlig basis berörs på nedan angivna sidor. Vill du veta mer eller har funderingar - kontakta din uppdragschef!