Kvinna och barn sitter vid bord, de skrattar och håller varandras händer

Skyddsåtgärder

På den här sidan hittar du information som knyter an till skyddsåtgärder samt motsatsen tvångs - och begränsningsåtgärder. Det är viktigt att du tar kontakt med din uppdragschef om du har frågor, funderingar eller känner dig osäker kring informationen på denna sida.

Vad är en skyddsåtgärd?

En åtgärd anses vara en skyddsåtgärd under följande förutsättningar:

  • Personen ska samtycka till åtgärden vid varje enskilt tillfälle.
  • Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera personen.
  • Legitimerad personal inom hälso- och sjukvård ska ha gjort en riskbedömning innan användandet av åtgärden.

En och samma åtgärd kan bedömas på olika sätt beroende på hur man vidtagit åtgärden.

Vad är Samtycke?

Samtycke är när kunden uttryckligt eller på annat vis förmedlar att hen instämmer till åtgärdens utförande. Samtycke ska alltid inhämtas av assistenten innan utförande av en skyddsåtgärd. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur kunden kommunicerar. Samtycke kan endast lämnas av kunden själv, annan part exempelvis vårdnadshavare eller god man, kan aldrig lämna samtycke i kundens ställe.

I vissa fall kan kunden inte uttrycka samtycke och då kan vi inhämta vägledning från annan part som har ingående kunskap och kännedom om kund – detta görs endast när alla möjliga kommunikationsvägar direkt med kund har testats och ej fungerar. Jobbar du i en assistans där samtycke är svårt att inhämta och du känner dig osäker på denna del av ditt arbete, ska du omedelbart kontakta din uppdragschef.

Vad är tvångs- och begränsningsåtgärder?

Tvångs- och begränsningsåtgärder kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Det kan vara en låst dörr, en genomsökt väska, att inte få ha sin mobiltelefon, att inte få komma ut på sociala aktiviteter eller att ha en uppfälld sänggrind i sängen. Vad åtgärderna har gemensamt är att kunden inte har gett sitt samtycke till dem. Samtycket ska ges varje gång, det ska ges på frivilliga grunder och det ska dokumenteras. Tvångs- och begränsningsåtgärder är förbjudna enligt lag och de är inte förenliga med Humanas mål och vision om att Alla har rätt till ett bra liv.

Det här ska du som medarbetare göra:
  1. Be om och dokumentera samtycke som lämnas av kunden.
  2. Gå utbildningen i Humans lärportal, som handlar om skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder. Du hittar utbildningen genom att logga in i FAST, se nedan, och gå vidare till Humanas lärportal.
  3. Signalera till din chef om du känner dig osäker på vad som gäller kring skyddsåtgärder samt tvångs - och begränsningsåtgärder.
  4. Rapportera avvikelser om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder har förekommit.