1. Start
  2. Personlig assistans
  3. Assistentportalen
  4. Systematiskt förbättringsarbete
En ung man och en ung kvinna sitter i en träställning, de tittar på varandra och ler

Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete eller Ständiga förbättringar är en stor och viktig del av Humanas verksamhet. Att vi följer upp vårt arbete, rapporterar - och utreder brister, kontrollerar lagefterlevnad och pratar med våra kunder samt medarbetare är avgörande för att Humana ska kunna bedriva en Kvalitativ verksamhet. Du som personlig assistent är en viktig del i detta arbete och här nedan kan du läsa mer om varför, vad och hur!