En person i rullstol, assistent hjälper till med gåstöd

Hantera risker

En risk är något negativt som skulle kunna hända på arbetet och som skulle kunna ha lett till brister, avvikelser och missförhållanden. Att hantera en risk innan något hänt är förstås mycket bättre. Att göra riskanalyser idag innebär att vi förebygger morgondagens problem.

Humana assistans ledning genomför årligen en riskanalys inför planering av kommande år. Vi genomför även fortlöpande riskanalyser i vår verksamhet där vi analyserar våra processer samt vissa specifika situationer exempelvis:

  • Om en ny kund ska starta upp på Humana assistans
  • Riskbedömning av arbetsmiljö
  • Om flera mindre avvikelser förekommit inom en viss process eller område
  • Införande av nya IT-system

För varje upptäckt risk ska vi uppskatta sannolikheten för att händelsen ska inträffa och i nästa steg bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Då konsekvens och sannolikhet är bedömda ska ansvarig chef underrättas för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Om det finns risker som bedöms som kritiska ska korrigerande åtgärder vidtas så snart som möjligt. Riskmatrisen på bilden nedan används av Humana som stöd i bedömningen.

Vill du veta med om hur just du kan jobba förebyggande med riskidentifiering i din assistans, kontakta din uppdragschef för råd och stöd!

Risker rapporteras i Humana assistans avvikelsehanteringssystem DF Respons - rapportera avvikelser, se nedan.

DF Respons

Rapportera avvikelser i DF Länk till annan webbplats. R Länk till annan webbplats.espons Länk till annan webbplats.

Vi har alla ansvar för att rapportera avvikelser, missförhållanden, risker, arbetsskador och tillbud.

Dela med dig av dina synpunkter via DF Respons Länk till annan webbplats.

Har du förbättringsförslag, synpunkter, klagomål eller vill ge någon beröm - då vill vi få det till oss!