två personer vid ett bord, den ena kvinnan antecknar

Uppföljning och egenkontroll

För att vara säkra på att våra arbetssätt och rutiner fungerar i vardagen genomför vi på Humana assistans löpande olika typer av kontroller och uppföljningar, detta benämns ofta som egenkontroll. Syftet är att ge underlag för förbättringar och undersöka om vi uppfyller kund-, myndighets- och/eller lagkrav. Eftersom Humana assistans bedriver verksamhet enligt LSS ska vi enligt lag utöva egenkontroll.

Vad kan egenkontroll innebära för dig som personlig assistent?

  • Bidra till att kunden har en uppdaterad genomförandeplan (i samråd med kund)
  • Flagga till uppdragschef/arbetsledare om assistansens rutiner behöver uppdateras
  • Uppmärksamma uppdragschef om det är något i arbetsmiljön som inte fungerar
  • Uppmärksamma uppdragschef när något fungerar väldigt bra
  • Skriva social dokumentation (arbetsanteckningar och journal)
  • Besvara medarbetarundersökningar
  • Rapportera risker och avvikelser i assistansen
  • Löpande medverka i arbetsplatsträffar
  • Medverka till att beslut som fattas inom assistansen följs upp, exempelvis att den nya städrutinen fungerar

Sammanfattningsvis handlar Egenkontroll om att löpande kontrollera och följa upp alla delar inom assistansen och att de fungerar optimalt för alla inblandade, med störst fokus på att kunden skall få sin assistans utförd enligt beslut och önskemål.

Uppdragschef utför också egenkontroll

Vad innebär det för dig?

Egenkontroll ska göras i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. På Humana assistans utför uppdragschef olika typer av egenkontroll både månadsvis och årligen samt självklart vid behov. Det är av vikt att du som personlig assistent medverkar till en fungerande egenkontroll om situationen kräver det.

Vill du veta mer om hur du kan jobba med egenkontroll och uppföljning i just din assistans, prata med din uppdragschef!