flicka ligger i sängen med många gosedjur
flicka ligger i sängen med många gosedjur

Vad ska man tänka på när man väljer assistansanordnare?

Det kan skilja mycket mellan olika privata assistansanordnare, inklusive kommunen, beträffande hur den personliga assistansen utformas. Vid valet av assistansanordnare bör du därför tänka igenom ditt beslut noga. Här har vi listat 9 områden som kan vara bra att fundera kring innan du gör ditt val.

1. Juridiskt Stöd

Erbjuder assistansanordnaren juridiskt stöd när det gäller ansökningar, beslutsomprövningar och andra myndighetskontakter? Om assistansanordnaren har duktiga jurister som kan hjälpa dig med assistansrelaterade ärenden kan det vara en stor fördel.

På Humana har vi ett 20-tal erfarna jurister, som utgör Sveriges största juristkår specialiserade på just personlig assistans. Alla våra kunder får en egen jurist kopplad till sig som är expert på just den kundens behov.

2. Assistansanordnarens bakgrund och värderingar

Ta reda på mer om assistansanordnarens bakgrund och värderingar. Vad driver företaget? Finns det en berättelse om företagets ursprung? Att förstå assistansanordnarens bakgrund och värderingar kan hjälpa dig att avgöra om assistansanordnaren och du kommer att kunna fungera ihop långsiktigt.

Humanas ledord är engagemang, glädje och ansvar. Vill du veta mer om var vi står och vad vi kämpar för, kontakta gärna en av våra informatörer.

3. Anordnarens ansvar och flexibilitet i samarbetet- möjlighet att påverka

Att assistansanordnaren systematiskt planerar och följer upp assistansen tillsammans med dig ska vara en självklarhet! Det ska vara lika självklart att assistansanordnaren ansvarar för rekrytering och schemaläggning av assistenter hos dig, samt i övrigt samordnar de delar som kommer an på assistansanordnarens ansvar som utförare av din assistans och arbetsgivare för dina personliga assistenter. Med detta sagt bör du samtidigt ges möjlighet att välja själv hur delaktig du vill vara i olika moment. Och kanske varierar ditt behov eller önskemål över tid; det är exempelvis helt naturligt om du vill ha mer insyn i rekryteringsprocessen i inledningen av ett samarbete och kanske släpper mer till assistansanordnaren i takt med att du blir tryggare i samarbetet.

Att anpassa vårt samarbete efter varje given kunds behov och önskemål är egentligen hela grejen för oss – det är det som gör det meningsfullt att gå till jobbet varje dag! Vill du veta mer om hur det fungerar hos oss på Humana, kontakta gärna en av våra informatörer.

4. Redovisning av ekonomi

Assistansanordnare bör erbjuda regelbunden redovisning av hur assistansersättningen används i just din assistans. Dvs fördelning av hur mycket assistansersättning som har gått till löner, omkostnader och till att betala för den administrativa hjälpen du får av kontorspersonalen. Öppenhet i ekonomin är viktig för att du ska veta att pengarna används effektivt och är fördelade på ett ändamålsenligt sätt i just din assistans. I vissa assistanser är det rimligt att lägga mer på löner och mindre på omkostnader. I andra assistanser kan förhållandet vara det motsatta.

Humana erbjuder stor transparens kring hur din assistansersättning hanteras. Du får löpande påverka fördelningen av kostnader, samt ges möjlighet att via regelbundna ekonomirapporter få inblick i hur kostnaderna fördelats över en given period.

5. Assistansomkostnader och andra omkostnader

Assistansomkostnader är kostnader som uppstår som merkostnader för att du har personliga assistenter. Ett exempel är om du vill gå på bio och måste ha med dig din personliga assistent för att kunna möjliggöra detta. Kostnaden som då uppstår för den personliga assistentens biobiljett anses som en merkostnad, eftersom den inte hade funnits om du inte hade haft behov av personlig assistent. Detta gör att din assistansanordnare får betala biobiljetten för den personliga assistenten.
Andra omkostnader som kan finnas i din assistans är utbildningskostnader och arbetsmiljöinsatser/personalomkostnader. Det finns ingen uttömmande lista för vilka dessa kan vara, men i stort handlar de om vad namnen antyder.

Vill du veta mer olika omkostnader och hur mycket Humana kan avsätta till dessa, kontakta gärna en av våra informatörer.

6. Uppsägningstid/Bindningstid

Uppsägningstiden är den period du måste vänta från uppsägningsdagen (om du trist nog måste säga upp samarbetet), till dess att du kan byta till en annan assistansanordnare. Uppsägningstiden bör vara rimligt lång och en bra riktlinje är 1–3 månader. En kort uppsägningstid ger dig möjligheten att snabbt anpassa assistansen om behovet förändras eller om samarbetet med assistansanordnaren inte fungerar tillräckligt bra.

På Humana regleras uppsägningstiden i ditt individuella uppdragsavtal.

7. Utbildning och kompetensutveckling

Det kan vara bra att fråga hur assistansanordnaren arbetar med utbildning och kompetensutveckling för dina assistenter personliga assistenter. Detta kan innefatta utbildning i första hjälpen, lyftteknik, och eventuella diagnosspecifika utbildningar, som kan vara relevanta för dina behov.

Alla våra assistenter får ett introduktionspaket som innehåller 5 delar: Introduktion till yrket Personlig Assistent, skydds- och begränsningsåtgärder, Lex Sarah och rapporteringsskyldighet, basala hygienrutiner i vård och omsorg och dokumentation. Utöver detta erbjuds utbildningar kopplat till behov i den specifika assistansen. Till exempel: hot och våld på arbetsplatsen och förflyttningsteknik.

Utbildningen finns digitalt och assistenten får ersättning för att gå utbildningen.

8. Kollektivavtal

Det är viktigt att veta om assistansanordnaren har ett kollektivavtal och hur det påverkar assistenternas arbetsvillkor. Kollektivavtalet reglerar bland annat anställningsvillkor, löner och försäkringar. Det kan bidra till att dina assistenter känner sig trygga och nöjda.

På Humana har vi kollektivavtal för alla våra anställda, för personliga assistenter gäller kollektivavtal bransch G mellan Vårdföretagarna (för Humana, det vill säga arbetsgivaren) och Kommunal (för dina personliga assistenter).

9. Medarbetarnas kompetens

Förutom din kontaktperson hos assistansanordnaren kan det vara bra att veta hur engagerade och kompetenta övriga kontorsmedarbetare är. Det kan handla om rekryterare, högre chefer och andra som påverkar kvaliteten på assistansen du får. Det kan vara svårt att få en helt rättvisande bild av dessa, innan du ens inlett ett samarbete. Men ställ många frågor, jämför och känn efter. Tänk också på att det i värsta fall går att säga upp samarbetet med en assistansanordnare - det är en viktig möjlighet som du ska ta tillvara om du anser att samarbetet inte fungerar som det ska. Assistansen är till för dig, inte för någon annan!

Den som anlitar Humana som assistansanordnare har i sitt team en uppdragschef som är den huvudsakliga kontaktpersonen för dig som kund. Utöver det finns det en jurist kopplad till just dig och din assistans. Beroende på om du har beviljad assistans eller ej, eller ska förnya din ansökan så kommer du att ha mer eller mindre kontakt med din jurist. Om du har många assistanstimmar så har man oftast en arbetsledare bland de personliga assistenterna som tar ett litet större ansvar. Andra stödresurser som finns är bemanningsjour (om någon assistent blir sjuk), rekryterare och lönepersonal som ordnar med löner till dina assistenter.

Vi står på din sida!